Turun kampus ilmakuva syksy 2018

Turun yliopisto vahvistaa kestävän kehityksen toimintoja

25.03.2021

Turun yliopisto painottaa kestävää kehitystä läpileikkaavana teemana kaikessa yliopiston toiminnassa. Kestävä kehitys on yksi strategian 2021–2030 keskeisimmistä teemoista. Kestävän kehityksen työn edistämisessä korostuu aktiivinen yhteistyö sidosryhmien ja kumppanien kanssa.

Turun yliopisto haluaa olla kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Vision toteuttamisessa kestävän kehityksen tavoitteet ja toiminnot ovat keskeisessä roolissa. Monitieteisessä Turun yliopistossa on runsaasti kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta, ja koulutamme asiantuntijoita yhteiskuntaan.

– Haluamme rakentaa toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden periaatteet toteutuvat koulutuksessa, tutkimuksessa ja vuorovaikutuksessamme yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa, sanoo yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Mika Hannula.

Ohjausryhmä kehittää, seuraa ja arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa. Käytännön toimia tarvitaan esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

– Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tähän tarvitaan konkreettisia tekoja, joita suunnittelemaan ja koordinoimaan ohjausryhmä on perustanut hiilineutraalisuustyöryhmän ja kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmän, kertoo ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kehitysjohtaja Riitta Mustonen.

Kestävän kehityksen koulutusta lisätään

Kestävän kehityksen ohjausryhmän, hiilineutraalisuustyöryhmän ja kestävien kampusarjen toimintojen työryhmän lisäksi Turun yliopistoon perustettiin loppuvuonna työryhmä suunnittelemaan kestävän kehityksen koulutusta.

– Koulutuksen vahvistaminen on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen työn kohteista. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa erityyppisiä kestävän kehityksen opintoja laaja-alaisesti. Yhdessä ylioppilaskunnan kanssa tekemämme kyselyn mukaan opiskelijat toivovat erityisesti sitä, että kestävän kehityksen ulottuvuus vahvistuisi oman koulutusalan opinnoissa, kertoo koulutustyöryhmän valmistelija, kestävän kehityksen projektipäällikkö Marjaana Suorsa.

Koulutustyöryhmän toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen elementtien tunnistaminen, vahvistaminen sekä entistä parempi esittäminen opetussuunnitelmakauden 2022–2024 perustutkintokoulutuksen opinto-oppaassa.

Kestävää kehitystä tehdään yhdessä kumppanien kanssa

Kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Hannula ja varapuheenjohtaja Mustonen korostavat, että yliopistoilla on avainrooli kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassa. – Suomalaiset yliopistot ovat yhdessä Unifin kautta julkistaneet 12 yhteistä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesiä, joiden tarkoitus on nostaa yliopistojen kestävyys- ja vastuullisuustyö uudelle tasolle. Turun yliopisto on ollut aktiivisessa roolissa suomalaisyliopistojen kestävän kehityksen yhteistyössä, kehitysjohtaja Mustonen kertoo.

 – Kestävän kehityksen ympärille on virinnyt aktiivista ja tuotteliasta yhteistyötä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille niin kansallisesti kuin alueellisestikin. Esimerkiksi täällä Turun seudulla korkeakoulujen alueellisella yhteistyöryhmällä on oma, kestävään kehitykseen liittyvä työryhmä. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on yhdessä Åbo Akademin kanssa ensi kuussa pidettävä tohtorikoulutettaville tarkoitettu kestävän kehityksen kurssi, kertoo projektipäällikkö Suorsa.

Kestävän kehityksen työssä tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös muut alueelliset toimijat ja yliopiston sidosryhmät ja kumppanit laajemminkin.

– Esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteeseemme liittyen teemme hyvää yhteistyötä Turun kaupungin kunnianhimoisen ja vaikuttavan ilmastotyön kanssa. Tähän, ja moneen muuhun kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyen teemmekin aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, vararehtori Hannula summaa.

Luotu 25.03.2021 | Muokattu 25.03.2021
Get inspired by science.
Turun yliopisto 2030. Kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja.