Neljän korkeakoulun uusi yhteinen opintojakso syventää ymmärrystä koulusta lasten hyvinvointiympäristönä 

15.09.2020

Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama verkkokurssi avautuu syyskuussa lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille suunnatulla Osaamispuu-verkkosivustolla.

Kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin MOOC (Massive Open Online) -opintojakso sopii erityisen hyvin osaksi koulun hyvinvointityötä käsitteleviä opintoja sekä kaikille koulussa työskenteleville ammattilaisille. Opintojaksolla opiskelija tutustuu muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaan, monitoimijaiseen yhteistyöhön osana koulun toimintakulttuuria ja koulun hyvinvointiympäristön kokonaisuuteen. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi osallisuuden merkitys lasten hyvinvoinnin perustana sekä koulun hyvinvointityön toimijoiden vastuut ja velvollisuudet.

– Koulu lasten hyvinvointiympäristönä -opintojakso on ainutlaatuinen siksi, että se on ensimmäinen näin laajassa korkeakouluyhteistyössä toteutettu kokonaisuus. Siinä on mukana kouluhyvinvointityöhön liittyvien eri asiantuntijoiden näkökulmia, ja yhteistyö on toteutettu monitieteisesti. Mukana on sekä oikeudellisten velvoitteiden että käytännön kokemusten näkökulmaa, mikä tekee kokonaisuudesta sekä helposti lähestyttävän että kattavan, kertoo Jaanet Salminen Turun yliopistosta.  

Opintojakso avautuu syyskuussa ja sen sisältöihin voivat tutustua DigiCampus-alustalla kaikki aiheesta kiinnostuneet. Sisältöjä voi opiskella ilman opintosuoritusmerkintää, mutta mikäli merkinnän haluaa, opintojakso tentitään verkossa.

– Jos opiskelija haluaa opintojaksosta suoritusmerkinnän, hänen tulee kirjautua opiskelijaksi joko Turun tai Itä-Suomen avoimeen yliopistoon tai Savonia-ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun ja maksaa opintojaksolle mahdollisesti määritelty maksu, Salminen kertoo.

Mukana olevien korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille opintojakso on maksuton. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat voivat saada opintojakson osaksi tutkintoaan yliopistojen ja korkeakoulujen omien ohjeistusten mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille mahdollisuus suoritusmerkinnän saamiseen ja opintojen liittämiseen osaksi tutkintoa avautuu myöhemmin.

Tutustu Koulu lasten hyvinvointiympäristönä -opintojaksoon. (Vaatii ensimmäisellä kerralla kirjautumisen HAKA- tai Google-tunnuksilla.)

Lisätietoja:

Turun yliopisto; Jaanet Salminen jaanet.salminen@utu.fi 
Itä-Suomen yliopisto; Virve Valtonen virve.valtonen@uef.fi 
Savonia-ammattikorkeakoulu; Anu Kinnunen anu.kinnunen@savonia.fi 
Turun ammattikorkeakoulu; Camilla Laaksonen camilla.laaksonen@turkuamk.fi 

Luotu 15.09.2020 | Muokattu 17.09.2020