Lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavan osaamisen kartuttaminen onnistuu myös verkko-opintoina

06.05.2020

Korkeakouluyhteistyönä toteutettu Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet -opintojakso mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumattomasti ja avaa tietä laajemmalle yhteistyölle.

Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyössä toteuttama Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet -opintojakso tarjoaa mahdollisuuden lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavan osaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Kaikille avoin opintojakso on osa Osaamispuun (www.osaamispuu.fi) tarjontaa.  

Osaamispuuhun on koottu alan koulutustarjontaa, tavoitteena vahvistaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa etäopintoina ja nyt avattu opintojakso on ensimmäinen, joka toteutetaan MOOCina. MOOCit (Massive Open Online Course) ovat yhteisessä DigiCampus-verkko-oppimisympäristössä suoritettavia, kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimia opintokokonaisuuksia.  

– Nyt avattu verkko-opintojakso on ensimmäinen Turun yliopiston Sote-akatemiassa toteutettu monialainen MOOC ja lisää on tekeillä, kertoo tutkimuspäällikkö Miia Tuominen Turun yliopistosta.

– Meillä Itä-Suomen yliopistossa MOOC-opintojaksoja on avoinna jo useita ja kiinnostus niiden opiskeluun kasvaa koko ajan, toteaa suunnittelija Elsi Similä Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta. 

MOOC-opintojaksosta voi saada myös virallisen opintosuorituksen. Opinto-oikeuden saa ilmoittautumalla joko Itä-Suomen yliopiston tai Turun yliopiston avoimeen yliopistoon ja maksamalla opintojakson opintomaksun. Opintosuorituksena on sähköinen tentti, jonka voi tehdä joustavasti itselle parhaiten sopivana aikana.

Lapsi- ja perhepalveluosaamista yhteistyössä

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet on ensimmäinen Osaamispuuhun korkeakouluyhteistyössä toteutettu MOOC-opintojakso. 

– Osaamispuun rakentaminen korkeakoulujen ja tieteenalojen yhteistyönä turvaa sisältöjen monipuolisuuden ja vahvistaa myös omaa osaamistamme jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisessä. Tavoitteenamme on avata seuraava yhteistyössä toteutettu MOOC alkusyksyllä 2020, Tuominen sanoo.

Osaamispuun kautta lapsi- ja perhepalvelujen ammattilaiskentälle tarjoutuu monipuolisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia oman ja yhteisen ammattitaidon kehittämiseen. Nyt avattu opintojakso antaa opiskelijalle laajaa ymmärrystä monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen lähtökohdista, yhteistyön merkityksestä sekä lainsäädännöllisistä velvoitteista.

Lisätietoja:

Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto, +358 50 3032529, miia.tuominen@utu.fi

Elsi Similä, suunnittelija, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, +358 29 4457015, elsi.similä@uef.fi

osaamispuun kuvitusta

Luotu 06.05.2020 | Muokattu 07.05.2020