1,6 miljoonan rahoitus innovaatioiden hyödyntämistä edistävälle EnvisionAlliances-hankkeelle

15.09.2022

Envision Alliances hankkeen työryhmä

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on saanut kumppaneidensa kanssa Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastolta (EACEA) rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään alustaa akateemisten innovaattoreiden ja innovaatioita hyödyntävien yritysten yhteensaattamiseksi. ENVISIONAlliances-hankkeessa tavoitteena on yritysten ja tutkijoiden välisen innovaatioyhteistyön lisääminen tunnistamalla ja esittelemällä 100 tutkijaa ja 100 yritystä toisilleen.

ENVISIONAlliances kehittää uusia opetusmateriaaleja sekä yrityksille että tutkijoille. Se järjestää useita verkostoitumistapaamisia, jotka kannustavat yhteistyöhön. Erityisesti hankkeessa kehitettävä Entrepreneurial Residency -ohjelma antaa tutkijoille mahdollisuuden osallistua valitun yrityksen päivittäiseen toimintaan.  Ohjelma sisältää myös koulutusta, joka antaa tutkijoille tarvittavat taidot ja ajattelutavan arvoa luovien innovaatioiden  kaupallistamiseen kansallisella ja Euroopan tasolla. Lisäksi luodaan uusi yrittäjyysosaamiseen keskittyvä kurssi, joka parantaa valmiuksia yrittäjyyteen erityisesti vihreillä ja digitaalisilla aloilla.

"Innovaatioilla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopan talouskasvulle. Euroopan tutkimusyhteisö on laaja ja erittäin lahjakkaat tutkijat ovat erikoistuneet kehittämään uusia, joskus jopa disruptiivia ideoita. Näiden keksintöjen muuntaminen uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi tai liiketoimintamalleiksi edellyttää kuitenkin myös liiketoiminnan ymmärrystä. ENVISIONAlliances pyrkii yhdistämään kaksi osapuolta, innovatiiviset tutkijat ja bisnestä ymmärtävät yritykset, ja siten auttaa innovaatioiden tuomista markkinoille", kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2022 ja kestää kolme vuotta. Sen kokonaisbudjetti on yli 1,6 miljoonaa euroa. ENVISIONAlliances pyrkii vahvistamaan yrittäjyyttä tutkijoiden keskuudessa eri puolilla Eurooppaa ja edistämään innovaatioita yrityksissä, erityisesti vihreän ja ympäristöteknologian, ICT:n, robotiikan, nanoteknologian, lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla.

Sitoutunut tiimi, jolla on kunnianhimoinen visio

Yksi ENVISIONAlliancesin tavoitteista on lisätä yrittäjämäistä ajattelua yliopistomaailmassa, mikä näkyy useista eurooppalaisista yliopistoista koostuvassa konsortiossa: Turun yliopisto projektin koordinaattorina (Suomi), TuDelft (Alankomaat), Mariborin yliopisto (Slovenia), Murcian yliopisto (Espanja), Saxion ammattikorkeakoulu (Alankomaat), Acceler8 Ltd (Malta), AcrossLimits Ltd (Malta), Arcinno Oy (Suomi) ja Web2Learn (Kreikka).

”Yrittäjäksi lähteminen on tutkijalle paitsi taloudellinen riski, myös urariski tai jopa akateeminen itsemurha. Vähäriskisempi ja usein myös vaikuttavampi ratkaisu on rakentaa tiimi hyödynnettävän innovaation ympärille tai etsiä vakiintunut organisaatio innovaation hyödyntäjäksi. Hankkeessa kehitettävä alusta ja Turun yliopiston aktiivinen yritysyhteistyö lisää tutkijoiden kannustimia kaupallistaa keksintöjään, vahvistaa tutkimustulosten hyödyntämistä ja lisää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”, summaa tutkimusjohtaja Aki Koponen.

Ensimmäinen verkostoitumistapahtuma järjestetään vuoden 2023 alussa.

Entrepreneurial Residency -ohjelman pilottivaihe käynnistetään tammikuussa 2023. Tämä alkaa verkostoitumistapahtumalla, jossa tuodaan yhteen tutkijoita ja yrityksiä ja jossa sovitaan ensimmäiset 20 Entrepreneurial Residency -ohjelman osallistujat.

Luotu 15.09.2022 | Muokattu 15.09.2022