Aloittaisitko kasvatustieteiden opinnot avoimessa yliopistossa kevätlukukaudella 2023

16.12.2022

Oletko tutustunut kasvatustieteiden opintoihin? Tiedätkö, mihin erilaisiin opiskelutavoitteisiin, työelämän osaamistarpeisiin ja arkielämän tilanteisiin avoimen yliopiston opinnoista on hyötyä?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kasvatustieteiden opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille – niin eri ikäisten ihmisten kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakeutua yliopistoon ja kouluttautua kasvatusalan asiantuntijoiksi, joilla on monipuoliset uramahdollisuudet. Opintoja voi hyödyntää opettajan kelpoisuuden hankkimiseen ja ne sopivat hyvin lisäkoulutukseksi myös työelämän eri aloille kuten kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville.

Kevätlukukaudella 2023 voit aloittaa avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen aineopinnot 35 op. Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja ja osallistuminen verkko-opintoihin on mahdollista paikkakunnasta riippumatta. Opintotarjontaan sisältyy lisäksi muita yksittäisiä jaksoja kuten Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena, Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa ja Improvisaatiolla rohkeutta työelämään. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/op.

Tervetuloa tammikuun alussa pidettäviin aloitusohjaustilaisuuksiin kuulemaan ja kysymään lisätietoja itsellesi sopivista opinnoista! Tarkemmat tiedot löytyvät opintojen esittelysivuilta, linkki alla.

Uudistunut avoimen väylä tutkintoon tähtääville

Opiskelupaikka kasvatustieteiden tutkintokoulutukseen tai soveltuvuuskoekutsu opettajankoulutuksiin on mahdollista saada todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen tai avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella.

Uudessa valtakunnallisessa avoimen väylän haussa ovat mukana kaikki Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suomenkieliset tutkinto-ohjelmat: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, erityisopettajan tutkinto-ohjelma, luokanopettajan tutkinto-ohjelma Turussa ja Raumalla sekä varhaiskasvatuksen opettajan (KK) ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmat Raumalla. Avoimen väylässä valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan 18 opiskelijaa. Opettajankoulutuksissa on varattu 10 % soveltuvuuskokeen kutsupaikoista avoimen väylän kautta tuleville hakijoille.

Voit hakea avoimen väylän haussa, jos sinulla on suoritettuna haussa edellytettävät opinnot. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Vähimmäisvaatimuksena ovat kasvatustieteellisen alan yliopistotasoiset perusopinnot. Lisäpisteitä saa kieliopinnoista ja muista yliopisto-opinnoista. Suoritetut opinnot eivät saa olla sidottuina aiempaan tutkintoon, eikä hakija saa suorittaa tutkintoa tällä hetkellä. Avoimen väylän hakuaika on 15.3. - 30.3.2023. Todistukset suoritetuista opinnoista voi liittää hakemukseen myöhemmin – tarkista ajat Opintopolusta! 

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa voit opiskella väylän hakuun sopivat kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja erityispedagogiikan perusopinnot 25 op. Lisäpisteitä voi hankkia suorittamalla kielikursseja ja muita avoimen yliopiston opintoja kuten esimerkiksi kasvatustieteen aineopintoja tai sivuaineiksi sopivat psykologian tai sosiaalitieteiden perusopinnot. 

Lue lisää avoimen väylästä.

Maisterihakuun sopivia opintoja korkeakoulututkinnon suorittaneille

Jos sinulla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto – kuten AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto -, sekä hakukohteessa edellytettävät opinnot ja hyvä suomen kielen taito, voit hakea suoraan suomenkielisiin maisteriopintoihin. Soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti. Ensi vuonna hakuaika on 15. - 30.3.2023.

Turun yliopistossa hakukohteina ovat kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka), luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Turku ja Rauma) sekä kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma). Avoimessa yliopistossa voit suorittaa hakukohteissa edellytettäviä kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja – joustavasti verkossa, myös työn ohella.

Lue lisää maisterihausta. Tutustu myös englanninkielisiin maisteriohjelmiin.

Opintoja opettajille ja opettajan kelpoisuuden hankkimiseen 

Jos tavoitteenasi on hankkia opettajan pätevyyys tai lisäkelpoisuus, voit valita avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta tavoitteeseesi sopivia opintoja. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta voit opiskella etukäteen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, joilla saa hakupisteitä ja joilla voi korvata osan opettajan pedagogisista opinnoista. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon ja luokanopettajan tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot, kasvatustieteen aineopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. 

Opintotarjontaan sisältyy myös monia eri alojen opintoja, joita voi hyödyntää lisäkoulutuksena ja osaamisen päivittämiseen, kuten esimerkiksi luonnontieteiden opintojaksoja.

Lue lisää osaamista työelämän tarpeisiin sivulta.

Haluatko edistää kestävän tulevaisuuden luomista? 

Miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista? Haluaisitko teoreettisia ja käytännöllisiä "työkaluja" kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin toimimiseen aktiivisena kansalaisena? - Tutustu uuteen Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuuteen!

Voit opiskella itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja kuten Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) tai osallistua Turun yliopistossa järjestettäville opintojaksoille, esimerkiksi Kestävän pedagogiikan perusteet 4 op -jaksolle 18.1. alkaen.

Luotu 16.12.2022 | Muokattu 18.12.2022