EC2U-allianssin vierailut edesauttavat terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteiden saavuttamista

07.06.2023

Professorit Daniela Soitu ja Contiu Tiberiu Soitu

Osana EC2U-allianssin toimintaa professorit Daniela Șoitu ja Conțiu Tiberiu Șoitu Alexandru Ioan Cuzan yliopistosta Romanian Iaşista vierailivat Turun yliopistossa 24.-25.4.2023. Vierailunsa aikana he tapasivat EC2U-koordinaatiotiimin sekä henkilökuntaa yhteiskuntatieteellisestä sekä lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Conțiu Tiberiu Șoitu on professori sosiologian ja sosiaalityön laitoksella sekä filosofis-valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Alexandru Ioan Cuzan yliopistossa. EC2U-allianssissa hän on LIFELINE-yhteistutkinto-ohjelman professori.

Daniela Șoitu on professori sosiologian ja sosiaalityön laitoksella Alexandru Ioan Cuzan yliopistossa. Hän vetää EC2U-työpaketti 4:ää, joka keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin. Turun yliopistossa työpaketista vastaa kansanterveystieteen professori Sari Stenholm.

Ana-Maria Grigoriu, harjoittelija Alexandru Ioan Cuzan yliopistosta, haastatteli Conțiuta ja Danielaa heidän roolistaan EC2U-allianssissa ja heidän vierailustaan Turkuun.

Millaisia aktiviteetteja rooliinne allianssissa kuuluu?

– Tämä on haastava ja innovatiivinen projekti. Työpaketissa olemme järjestäneet arviolta 32 kuukausittaista kokousta muiden kokousten ja yliopistovierailujen lisäksi. Valitsemme myös opiskelijat EC2U:n LIFELINE-maisteriohjelmaan, kertoo Daniela.

– Kehitämme toimintaamme osallistamalla eri alojen kollegoita. Olemme järjestäneet puolen päivän mittaisia verkkokonferensseja, joiden avulla kokoamme tiettyjen teemojen parissa työskenteleviä yliopistojenvälisiä tiimejä. Tavoitteena on rakentaa akateemista yhteisöä EC2U:n sisällä, Daniela lisää.

– Olen osallistunut LIFELINE-maisteriohjelman akkreditointiin ja toteutukseen sekä tunnistanut mahdollisia lainsäädännöllisiä haasteita ja etsinyt näihin ratkaisuja. Lisäksi olen valmistellut ohjelmaan uuden englanninkielisen kurssin ja virtuaali-instituutin konferensseissa olen esitelmöinyt mielenterveydestä kampuksella, erittelee Conțiu.

Miten yhdistätte opettajan työnne työhönne allianssissa?

– Projekti on aikaa vievä, mutta palkitseva. Tasapainoa työn ja perheen välillä ei ole helppo saavuttaa, ja useasti EC2U vei pidemmän korren, mutta kaikkinensa olemme nauttineet kokemuksesta, kuvailee Daniela.

– Minulla on yli 30 vuoden kokemus kansallisista ja eurooppalaisista projekteista, mikä on auttanut minua hoitamaan paremmin EC2U-velvollisuuksia ja -aktiviteetteja, Daniela huomauttaa.

– Tämänkaltainen ura vaatii intohimoa ja omistautumista. Olen ollut mukana lukuisissa järjestöissä ja projekteissa, mutta EC2U:lla on erityinen sija ja luonne johtuen allianssin kunnianhimoisista tavoitteista ja mukana olevista yliopistoista, toteaa Conțiu.

Mikä on Turun vierailunne tarkoitus?

– Halusin tavoittaa kaikki kuusi yhteistyöyliopistoa mm. kesäkouluissa ja foorumeissa. On tehokkaampaa ja helpompaa keksiä ideoita ja ratkaisuja, kun yliopistot sekä työolot ja -ympäristöt tulevat tutuiksi. Tämä helpottaa tulevien vuosien yhteistyötä, painottaa Daniela.

– Yksi tämän vierailun tavoitteista on myös luoda perusteet yhteistutkinto-ohjelman akkreditoinnille, sanoo Daniela.

– Halusin myös tutustua suomalaiseen akateemiseen maailmaan sekä Turun kampukseen ja kaupunkiin, joita voin kuvailla kauniiksi ja kiinnostaviksi, lisää Conțiu.

Kuinka kuvailisitte kokemustanne Turussa?

– Löysin kollegoja, joilla on yhteisiä kiinnostuksenkohteita, samankaltaisia opetusmetodeja ja hyvät julkaisukanavat. Tutkimustulokset ovat myös yleisön saatavilla yliopiston sivuilla, kuvailee Daniela.

– Halusimme oppia opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta. Kuulimme työeläkeyhtiö Varman kahden vuoden välein toteuttamasta kansallisesta hyvinvointikyselystä. Kysely toteutetaan, jotta henkilöstön fyysinen ja henkinen työkysy säilyisivät hyvinä, kertoo Daniela.

– Halusin myös oppia lisää siitä, miten opiskelijat tukevat toisiaan. Mielen päällä -hankkeen kautta australialaiset asiantuntijat ovat kouluttaneet opiskelijoita mielenterveydestä, kutsuen toimintaa mielenterveyden ensiavuksi. Halusimme oppia tästä lisää, jotta voisimme toteuttaa samaa kampuksellamme, Daniela jatkaa.

– Olen huomannut monia samankaltaisuuksia, yliopiston sijainnista mäellä siihen, kuinka yliopistot on perustettu samalla vuosikymmenellä, lisää Conțiu.

Miten näette yhteistyön Turun yliopiston henkilökunnan kanssa vierailun jälkeen?

– Jokainen tapaaminen päättyi yhteistyöehdotukseen joko opetuksen, tutkimuksen tai hallinnon saralla. Joidenkin ihmisten kanssa haluamme tehdä yhteistyötä projektin seuraavalla kaudella ja toiset olemme kutsuneet yliopistoomme, jotta voisimme tunnistaa yhteisiä tutkimusaiheita tai työstää maisteriohjelman aktiviteetteja. Tapaamiset olivat hyvin mielekkäitä, tehokkaita ja tuotteliaita, kiittelee Daniela.

– Vierailun tarkoitus oli kehittää ja lähentää ihmis- ja institutionaalisia suhteita, jossa onnistuimme, summaa Conțiu.

Millaisia suunnitelmia teillä on allianssin pilottivaiheen loppujaksolle?

– Allianssilla on selkeä suunnitelma seuraavista toimistaan. Olemme onnistuneet toteuttamaan aktiviteetit onnistuneesti ja tästä voimme vielä parantaa jatkossa, sanoo Conțiu.

– Seuraavissa EC2U-foorumeissa Jenassa ja Poitiersissa haluamme keskustella kollegojen kanssa, jotka ovat ottaneet vastuuta ja tavata sellaisia kollegoja, joita emme ole vielä tavanneet, mutta jotka ovat olleet aktiivisia projektissa, jatkaa Daniela.

– Allianssin seuraavaa vaihetta on valmisteltu tuotteliaasti ja toivomme, että saamme lisärahoitusta. Paljon on jo rakennettu, ja tätä työtä haluamme jatkaa. Jaamme kaikki vastuun, mikä motivoi meitä jatkamaan ja saavuttamaan tavoitteemme, Daniela päättää.

> Lue lisää EC2U-allianssista

Englanninkielinen lähtöteksti: Ana-Maria Grigoriu
Suomenkielinen käännös: Lassi Yli-Muilu
Kuvat: Suvi Harvisalo, Ana-Maria Grigoriu

Luotu 07.06.2023 | Muokattu 27.06.2023