EDutu!-webinaarissa käsiteltiin tuoreimmat tutkimustulokset etäopetuksesta poikkeusoloissa

12.10.2020

Keväällä 2020 ajauduttiin poikkeusoloihin lyhyellä varoitusajalla. Opettajat ja opetusharjoittelijat joutuivat täysin uuteen tilanteeseen. Miten keväästä sitten lopulta selvittiin? Poikkeusolojen etäopetuksesta tehdyn tutkimuksen tuoreimmat tulokset esitettiin EDutu!-webinaarisarjan ”Kuullaan ja kuunnellaan” ensimmäisessä osiossa.

Miten kevään poikkeusajan etäopetus koettiin? Mitä oppilaat ja huoltajat ajattelivat? Entä opettajat? Mitä etäopetuksesta opittiin? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttamalla tutkimuksella, jonka tuoreimmat tulokset professori Pasi Koski esitti webinaarissa 3.10.

Poikkeuksellisesta etäopetuskeväästä on nähtävissä sekä myönteisiä että huolestuttavia tuloksia. Tutkittavana olivat sekä alakoulut, yläkoulut että lukiot. Kyselyillä kartoitettiin tilannetta niin opettajien, oppilaiden kuin huoltajienkin näkökulmasta. Yleisellä tasolla koettiin opettajien ja oppilaiden selviytyneen hyvin haasteellisesta tilanteesta. Lisäksi opettajien ja huoltajien yhteistyö oli sujunut hyvin.

- Oppilaiden osalta myönteistä oli esimerkiksi se, että etäopetusperiodilla he selkeästi nukkuivat pidempään. Muutos oli merkittävin erityisesti lukiolaisten kohdalla. Yhteishenki on ollut myös hyvä opetusryhmissä, Koski totesi.

Huolta tuloksissa aiheutti kuitenkin laskenut hyvinvoinnin taso sekä opettajilla että oppilailla. Työmäärä erityisesti opettajilla kasvoi varsin suureksi: noin 70 prosenttia koki, että työmäärä lisääntyi oleellisesti. Oppilaistakin melkein puolet arvioi heidän työmääränsä lisääntyneen. Lukiolaisilla työmäärä ja sen lisääntyminen olivat rankempia kuin muilla.

- Opettajista yli 70 prosenttia koki, että poikkeusolot vähensivät heidän vapaa-aikaansa, oppilaista samaa koki noin kolmannes. Kestokyvyn rajallakin on käyty, sillä opettajista yli puolet oli kokenut näin ja oppilaistakin yli kolmannes, Koski summaa.

Mitä tulee opetuksen laatuun, yli 40 prosenttia niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa koki, että opetuksen laatu heikkeni etäopetuksessa. Erityisesti koettiin, että taito- ja taideaineet eivät sovellu etäkäytäntöihin.  Opettajat kokivat, että varsinkin liikunnan opetus koettiin todella haastavaksi. Oppilaiden mielestä puolestaan myös matematiikan soveltuvuus etäopetukseen oli huono.

Yksilöllinen huomioiminen jäi merkittävästi huonommaksi etäopetuksen aikana kaikilla kouluasteilla. Pohdittavaksi jääkin, miten sitä saisi vahvistettua. Kotona tukea olivat saaneet erityisesti alakoululaiset, mutta lukiolaiset eivät niinkään. Kosken mukaan sitäkin voisi miettiä, kuuluisiko lukiolaisen saada kotonaan tukea ja kuinka paljon.

Etäopetuksen tekninen puoli (esimerkiksi välineet ja nettiyhteys) tuntui olevan kunnossa useimmilla. Opettajat arvioivat omat epäopetustaitonsa heikoiksi ennen etäopetusjaksoa, mutta kehittyminen jakson aikana oli kuitenkin huomattavaa.

- Digiloikkaan hypättiin pakon edessä. Voi olla, että pitkässä juoksussa se saattaa kääntyä hyväksikin kehitysvaiheeksi, Koski toteaa.

EDutu!-webinaarisarjassa pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin

Etäopetusta käsittelevä webinaari oli yksi kolmesta kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämän webinaarisarjan tilaisuudesta. EDutu!-webinaarien tavoitteena on nostaa esille ajankohtaisia kysymyksiä kasvatustieteissä. Etäopetusta käsittelevässä webinaarissa kommenttipuheenvuoron pitivät myös KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) varajohtaja Hannele Seppälä, varhaiskasvatuksen opiskelija Iida Aaltonen ja luokanopettaja Sameli Valkama.

- Olemme pohtineet alumnitoimikunnassa jo kolmisen vuotta, että pitäisi järjestää tiedekuntatasoinen tapahtuma meidän alumneillemme. Lähdimme liikkeelle toteuttamalla vuotuisia alumnipäiviä. Saimme siitä hyvää palautetta, mutta haasteena on ollut, että olemme tavoittaneet aika pienen joukon ihmisiä. Tämä on ihan ymmärrettävää, sillä tapahtuma on ollut arki-iltana, ehkä jo iltapäivällä, kasvatustieteiden tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski toteaa.

Edellinen livetapahtuma järjestettiin helmikuussa 2020 juuri ennen koronapandemiaa. Jo silloin päätettiin, että seuraava tapahtuma järjestetään lokakuussa. Koronan vuoksi tapahtuma päätettiin järjestää virtuaalisesti kolmen webinaarin sarjana.

- Päätimme ottaa nimenomaan ajankohtaiset teemat tänä syksynä. Seuraavassa lauantaina 7.11 järjestettävässä osiossa teemana on verkkopedagogiikka ja muutenkin etätyöskentelyyn liittyvät teemat, jossa pääesiintyjänä on professori Mari Murtonen. Siitä voi olla hyötyä muillekin kuin opettajille, sillä moni työskentelee nyt etänä. Viimeisessä webinaarissa meillä on teema liittyen työhyvinvointiin, jossa professori Niina Junttila kertoo työyhteisöjen hyvinvointia ja tuloksellisuutta heikentävästä ostrakismista eli sosiaalisesta hyljeksinnästä.

EDutu!-webinaarisarjan kautta pyritään siten tuomaan hyödyllinen tieto näkyväksi sekä vahvistamaan alumnitoimintaa.

- Hyödyn lisäksi ehkä se pitkän tähtäimen tavoite olisi myös verkostoitua ja tuoda alumnit yhteen, eli saada alumnitoiminta näkyväksi.

Teksti: Elina Laiho

Kuva: Annie Spratt

Luotu 12.10.2020 | Muokattu 20.10.2020