FinnBrain-tutkimus

FinnBrain-tutkimusryhmälle Hyvä teko lapselle -palkinto

17.01.2019

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2018 Hyvä teko lapselle -palkinnon Turun yliopiston FinnBrain-tutkimusryhmälle. Ryhmä tutkii raskauden ja lapsuuden aikaisten elämäntapahtumien ja olosuhteiden vaikutuksia vauvan kehitykselle. Tutkimusryhmä on tuonut esiin vauva-ajan korvaamattoman merkityksen aivojen kehitykselle ja lapsen koko elämälle innovatiivisella tavalla. Tutkimustieto auttaa vaikuttavien palvelujen kehittämisessä ja lisää ymmärrystä vauvojen elämään pitkäkestoisesti vaikuttavista päätöksistä. 

Raskauden ja lapsuuden aikaisten elämäntapahtumien sekä olosuhteiden tiedetään vaikuttavan lapsuudessa ja vielä aikuisenakin, mutta asiasta on aikaisemmin tiedetty liian vähän. FinnBrain-tutkimus keskittyy lapseen ja hänen kehitykseensä sekä vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on seurata tutkimuksessa mukana olevia lapsia aina aikuisikään saakka. Lapsista kerätään kattavasti tietoa kyselylomakkeilla, muun muassa heidän elinympäristöstään ja elämäntapahtumistaan sekä temperamentista, unesta ja puheen kehityksestä. Lisäksi pienemmillä osatutkimuksilla kartoitetaan esimerkiksi lapsen aivojen rakennetta ja toimintaa, stressin ja infektiosairauksien yhteyksiä sekä tulehdusproteiinien ja stressihormonien toimintaa.

– Finnbrain-tutkimusryhmä tuottaa täysin uutta ja uraauurtavaa tietoa lapsen aivojen kehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, toteaa Tuula Haatainen, Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja.

– Päätöksenteon tueksi tarvitaan faktoja ja tietoa siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat vauvojen elämään pitkällä aikavälillä ja miten vauvaperheitä voidaan parhaiten tukea, Haatainen muistuttaa.

Tutkimustieto auttaa palveluiden kehittämisessä

FinnBrain-tutkimus ja valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö Ensi- ja turvakotien liitto ovat tehneet jo muutaman vuoden yhteistyötä, jonka tavoitteena on välittää tietoa lasten aivojen kehityksestä. Professori Hasse Karlsson, dosentti Linnea Karlsson, dosentti Riikka Korja ja tutkijatohtori Saara Nolvi tutkimusryhmästä ovat toimineet kouluttajina Ensi- ja turvakotien liiton tilaisuuksissa. 

Tavoitteena on myös tuottaa tutkimustietoon perustuvia oppaita sekä koulutusmateriaaleja lasten hyvinvoinnin parissa työskentelevien tueksi. Tutkimustieto auttaa vaikuttavien palvelujen kehittämisessä ja lisää ymmärrystä vauvojen elämään pitkäkestoisesti vaikuttavista päätöksistä.

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan yksi ja perinteisin toiminnan kivijalka on haavoittavissa olosuhteissa elävien vauvaperheiden auttaminen ja kuntoutus. Vuonna 2017 Ensi- ja turvakotien liiton verkostossa autettiin yli 12 000 apua tarvitsevaa. 

Hyvä teko lapselle -palkinto on kuvanveistäjä Erkki Kannoston pronssiveistos ”Ylittäjä”. Palkinto on myönnetty vuosittain lasten hyväksi tehdyssä vaikuttamistoiminnassa tai käytännön työssä ansioituneille henkilöille tai yhteisöille vuodesta 1985 alkaen.

Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksessa (www.finnbrain.fi) selvitetään ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen. Mukana on yli 4 000 lapsiperhettä, joita seurataan raskausajasta pitkälle aikuisuuteen.
 

TJ

Luotu 17.01.2019 | Muokattu 17.01.2019