Hanna Ylöstalolle apuraha numeroiden voiman tutkintaan

09.12.2021

Mitä keskeiset politiikan numerot pitävät sisällään ja miten niitä käytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta dosentti Hanna Ylöstalon johtamassa Numeroiden voima: Tiedon kvantifiointi hallinnan muotona politiikassa ja politiikan uutisoinnissa (NuVo) -tutkimushankkeessa, joka sai Helsingin Sanomain Säätiön joulukuun jaon suurimman apurahan, 190 000 euroa.

Kvantifiointi eli tiedon ilmaiseminen numeroin on keskeinen tapa jäsentää maailmaa ja oikeuttaa poliittisia ratkaisuja. Ylöstalon johtamassa tutkimushankkeessa tutkitaan, miten keskeiset politiikan numerot pitävät sisällään ja miten niitä käytetään. Ylöstalo toteaa, että kun siirrytään puhtaasta matematiikasta pois, numeroiden tuottaminen pitää aina sisällään monenlaisia epävarmuustekijöitä.

– Tutkimme, miten ja millaista todellisuutta kvantifioinnilla tuotetaan politiikassa ja politiikan uutisoinnissa. Avaamme kvantifioinnin käytäntöjä kehittääksemme välineitä politiikan numeroiden lukutaitoon, Ylöstalo kuvaa.

Tutkimuksessa Ylöstalo ryhmineen kysyy, miten kvantifiointi toimii episteemisenä hallintana politiikassa ja politiikan uutisoinnissa. Tutkimuksen kohteena on erityisesti kaksi politiikka-aluetta: työllisyyspolitiikka ja tasa-arvopolitiikka.

– Poliittisia kamppailuja käydään tiedolla. Kysytään, kenellä on esimerkiksi työllisyyteen liittyen oikeat numerot ja pitävätkö ne paikkansa, ja samalla työnnetään syrjään arvoihin ja ideologeihin liittyvät valinnat, Ylöstalo kuvaa.

Kaikkiaan Säätiö jakoi apurahoina lähes 700 000 euroa.

Luotu 09.12.2021 | Muokattu 09.12.2021