Kuva kasvomaskista ja vihreästä liikennevalosta

Kevätlukukauden opetus käynnistyy suunnitelmien mukaisesti

15.12.2021

Kevätlukukaudella pyritään Turun yliopistossa tarjoamaan mahdollisimman paljon lähiopetusta. Koronatilanne vaatii suojaohjeen tarkkaa noudattamista kaikessa toiminnassa. Yliopiston järjestämiin yleisötapahtumiin otetaan käyttöön henkilömäärärajoitus tai koronapassi. 

Turun yliopistossa kevätlukukauden 2022 opetus käynnistyy tammikuussa opetussuunnitelman mukaisesti. Tiedekunnat tarjoavat kaikille opiskelijoille mahdollisimman paljon lähiopetusta. Myös kansainvälinen opiskelija- ja henkilökuntavaihto on kevätlukukaudella mahdollista yliopiston, THL:n ja ulkoministeriön sekä kohdemaiden ja oppilaitosten ohjeita noudattaen.

– Jatkuvuus lähiopetuksessa on erittäin tärkeää opiskelijoille, yliopistolle sekä laajemmin koko yhteiskunnalle. Kohtaamiset kampuksilla kuuluvat olennaisesti yliopisto-opiskeluun ja ovat myös merkittävä seikka hyvinvoinnin kannalta. Turvallisuus on tässäkin toki etusijalla ja yliopiston suojaohjeiden noudattaminen on yliopiston kaikessa toiminnassa tärkeää, rehtori Jukka Kola sanoo.

Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, käytetään maskeja. Yliopisto suosittelee myös rokotteiden ottamista.

Yleisötilaisuuksiin käyttöön henkilömäärärajoitus tai koronapassi

Koronajohto linjasi, että yliopistossa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia viranomaisrajoitukset huomioiden.

Yleisötilaisuuksissa noudatetaan alueellista henkilömäärärajoitusta tai vaihtoehtoisesti niissä edellytetään koronapassin esittämistä 16 vuotta täyttäneiltä yhteisön ulkopuolisilta henkilöiltä. Koronapassia ei voida kysyä työntekijöiltä tai opiskelijoilta. Koronapassi on käytössä esimerkiksi salitilaisuuksina järjestettävissä väitöstilaisuuksissa.

Yliopiston sisäisiä suojaohjeita noudatetaan kaikkien tilaisuuksien järjestelyissä.

Yleisötilaisuuksiksi ei katsota yliopiston sisäisiä tilaisuuksia, virallisia tilaisuuksia eikä rajatuille kumppaneille ja sidosryhmille tarkoitettuja tilaisuuksia, elleivät ne luonteensa perusteella täytä viranomaisten tulkintaa yleisötilaisuudesta.

Yliopisto on koronavalomallin vihreällä tasolla kaikilla kampuksillaan. Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa.

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

> Yliopiston koronavalomalli

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 15.12.2021 | Muokattu 22.12.2021