Lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2020 tunnustuspalkinnot - haku käynnissä

01.10.2020

On aika valita vuoden 2020 kliininen silmä- ja oppimateriaalin tuottajapalkinnon saajat!

Lääketieteellisen tiedekunta pyytää kaikkia tiedekunnan piirissä toimivia tekemään esityksiä palkintojen saajiksi. Esityksiin tulee sisältyä lyhyt perustelu ja niissä tulee näkyä myös esityksen tekijä(t). Esityksiä tehtäessä toivomme harkittavan myös sellaisten tiedekunnan piirissä toimivien henkilöiden esittämistä, jotka eivät vielä ole saaneet julkista tunnustusta.

Yksiköitä pyydetään tiedottamaan henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen haettavana olevista tunnustuspalkinnoista. Toivomme runsaasti perusteltuja esityksiä! Toimita esityksesi sähköpostitse viestintäsuunnittelija Tilda Junkolle (tjjunk@utu.fi) viimeistään 31.10.2020.

Tiedekunnan dekanaatti valitsee palkintojen saajat esitysten perusteella. Vuoden 2020 palkinnot jaetaan palkitsemistilaisuudessa 30.11.2020 klo 14.00.

Luotu 01.10.2020 | Muokattu 01.10.2020