Munasarjasyövän havaitsemiseen kehitetty pikatesti palkittiin kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla

02.12.2020

Turun yliopistossa kehitetty pikatesti munasarjasyövän tunnistamiseen on palkittu kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla. Palkittu artikkeli sisältyy tohtorikoulutettava Sherif Bayoumyn väitöskirjatyöhön. Seuraavaksi biotekniikan yksikön syöpädiagnostiikkaryhmä tähtää laajentamaan tutkimusta muihinkin syöpätyyppeihin.

Sherif Bayoumy

Molekulaarisen bioteknologian ja diagnostiikan tohtorikoulutettava Sherif Bayoumy ja hänen tutkimusryhmänsä on palkittu kansainvälisellä 2020 Rapid Testing Innovation Award -innovaatiopalkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain diagnostiikan innovaatiolle, ja sen järjestävät diagnostiikkayritykset DCN Dx ja DIALUNOX.

Palkittu innovaatio on tarkka pikatesti munasarjasyövän havaitsemiseen. Kilpailun finalistien joukossa oli johtavia teknillisiä korkeakouluja sekä bioteknologiayrityksiä (muiden muassa ETH Zurich ja Wyss Institute Harvard). Bayoumy esitteli tutkimuksensa finaalissa etäyhteyksin, ja yleisö äänesti voittajan. Palkinnon suuruus on 10 000 dollaria.

– Palkinto on tutkimusryhmällemme hyvin tärkeä, koska se tunnustaa kovan työmme. Se tarkoittaa, että voimme paremmin puolustaa paikkaamme ja olla etulinjassa syöpädiagnostiikan tutkimuksen kehittämisessä. Palkinto auttaa tehostamaan resurssejamme ja yksikkömme profiilia, koska se tuo esiin kykymme ja tutkimuksemme fokuksen, Bayoumy kuvailee.

2020 Rapid Testing Innovation Award -kilpailu kannustaa yrittäjyyteen pikatestien kehittämisessä. Pikatestit voivat liittyä esimerkiksi ihmisten tai eläinten terveyteen, ympäristöön tai lääketeollisuuteen. Innovaation ei tarvitse olla kaupallistettu tuote, mutta sen täytyy olla kehitetty sen verran pitkälle, että siitä voidaan tuottaa ja esittää dataa.

– Anomuksia toivotaan akateemisilta, hallinnollisilta ja yritysmaailmaan liittyviltä ryhmiltä tai yksittäisiltä toimijoilta, jotka havainnollistavat innovaatioita tai sovelluksia pikatesteistä, Bayoumy kertoo.

Bayoumy on työskennellyt Turun yliopiston biotekniikan yksikössä vuodesta 2018 lähtien. Hän on kiitollinen saamastaan tuesta ja mahdollisuuksista urallaan.

– Suurin oppi minulle on ollut se, että kun mentorit ja ohjaajat inspiroivat nuoria tutkijoita, nämä saavuttavat urallaan paljon enemmän.

Bayoumy uskoo tunnustuksen osoittavan diagnostiikkayrityksille, että seuraavaksi on kehitettävä yhä luotettavampia, edullisia ja käyttäjäystävällisiä testejä munasarjasyövä havaitsemiseen. Tarkoituksena on myös laajentaa pikatestien kehitystä muihin syöpätyyppeihin.

Tarkempaa varhaisdiagnostiikkaa muidenkin syöpien havaitsemiseen

Biotekniikan yksikössä tehdään pitkäjänteistä tutkimusta syövän varhaisdiagnostiikan saralla. Tutkimusryhmän tavoitteena on löytää uusia, parempia merkkiaineita syövän havaitsemiseen sekä määrityskonsepteja useammalle eri syövälle. Syövän varhaisdiagnostiikkaa tutkitaan Läntisen Syöpäkeskuksen yhteydessä.

Syöpätutkimusryhmää johtaa professori Kim Pettersson. Tutkimusryhmässä on noin 20 tutkijaa, joiden osaaminen yhdistelee perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta.

Biotekniikan osaston merkittävimpiä tutkimusalueita on 1990-luvulta alkaen ollut syövän diagnostiikka. Turun yliopistossa tehtyjä keksintöjä on sovellettu potilaskäyttöön asti, etenkin eturauhassyövän diagnostiikassa esimerkiksi OPKO Health:n kaupallistamana.

syöpätutkimusryhmä

Noin 10 vuotta sitten löydettiin uusi tapa suorittaa biomarkkerimäärityksiä, joissa hyödynnetään syövän yhteydessä esiintyviä sokerirakenteiden muutoksia. Uusi määritysperiaate perustuu biotekniikan osastolla kehitettyihin valoa tuottaviin nanopartikkeleihin, jotka mahdollistavat syöpäspesifisten biomarkkerimuotojen äärimmäisen herkkiä määrityksiä. Menetelmä toimii parhaiten sellaisilla biomarkkereilla, joissa on suuri määrä muuttuneita sokerirakenteita, kuten munasarjasyöpädiagnostiikassa käytetty CA125.

– Sherif Bayoumyn palkittu työ on erinomainen osoitus siitä, miten primääridiagnostiikkaan huonosti soveltuva merkkiaine voisi uudella määritysperiaatteella merkittävästi parantaa yleisesti huonon ennusteen omaavan syövän varhaisdiagnostiikkaa, Kim Pettersson kertoo.

Munasarjasyöpäprojektissa tärkeässä roolissa ovat olleet TYKSin naistenklinikan tutkimus, sen kliininen erityisosaaminen ja pitkältä ajanjaksolta kerätyt potilaisaineistot. Lisäksi Nordic Cancer Unionin myöntämän rahoituksen turvin on luotu kiinteä pohjoismainen yhteistyöverkosto.

– Aivan ratkaisevaa syöpädiagnostiikkaprojektimme onnistumiselle on discovery-vaiheesta lähtien luoda kiinteää yhteistyötä kliinisiin partnereihin, jotka pystyvät näkemään projektimme varhaisdiagnostiikan mahdollistaman potentiaalin – varsinkin niiden syöpien kohdalla, joissa syövät löydetään usein liian myöhäisessä vaiheessa.

Tulevaisuudessa tutkimusryhmä pyrkii laajentamaan sokerirakenteiden muutoksiin perustuvaa määrityskonseptia munasarjasyövän pikatestistä myös muiden syöpien diagnostiikkaan.

– Vaikka munasarjasyöpäprojektimme on edennyt pisimmälle, vastaavaa tutkimusta tehdään myös etenkin rinta-, keuhko-, paksusuoli-, haima-, eturauhas- ja virtsarakkosyöpien sekä pääalueen syöpien kohdalla. Tutkimusryhmämme pyrkii yhdistämään perustutkimusosaamista niin sanotusta Biomarker Discovery -vaiheesta aina kliiniseen ja soveltavaan tutkimukseen, ja tavoitteena kehittää luotettavampia määrityksiä syövän havaitsemiseen, Pettersson toteaa.

Syövän diagnostiikkaan liittyvää tutkimusta ovat rahoittaneet Jane ja Aatos Erkon säätiö, Syöpäsäätiö, Suomen Akatemia sekä Nordic Cancer Union.

> Turun yliopistossa kehitettiin tarkka pikatesti munasarjasyövän havaitsemiseen (uutinen 11.9.2020)

> Uutinen innovaatiokilpailun verkkosivuilla

Luotu 02.12.2020 | Muokattu 02.12.2020