Näitkö tienvarrella lupiineita? Ilmoita vieraslajihavaintosi karttapalveluun

19.06.2023

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun yliopisto ovat kehittäneet uuden karttapalvelun, jonka avulla kartoitetaan tienvarsilla kasvavia lupiineita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kansalaisia pyydetään kesän mittaan aktiivisesti ilmoittamaan lupiinihavaintonsa kaikille avoimeen palveluun.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva komealupiini on menestyksellinen kasvi. Pihat ja pellot eivät sille riitä, vaan lupiinit levittäytyvät yhä uusille alueille syrjäyttäen alkuperäistä kasvistoamme. Lupiini on houkutteleva, mutta petollinen siitepölykasvi hyönteisille. Lupiinin siitepöly sisältää moniin hyönteisten elintoimintoihin vahingollisesti vaikuttavaa lupaniini-alkaloidia.

Komealupiini on luokiteltu kansallisessa vieraslajiasetuksessa haitalliseksi vieraslajiksi, jonka leviämistä tulisi hillitä. Vieraslajilainsäädännön valvonta on ELY-keskusten vastuulla, mutta torjuntaan jokainen voi osallistua tahollaan.

Lupiinit leviävät usein tielinjoja pitkin ja kasvustot tienvarsilla ovat huomiota herättäviä. Koostettua paikkatietoa tienvarsien lupiinikasvustoista ei ole niiden näkyvyydestä huolimatta juurikaan saatavilla.

– Nyt kenellä tahansa on mahdollisuus auttaa lounaisen Suomen tienpientareiden kartoittamisessa, toteaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojelusta vastaava ryhmäpäällikkö Leena Lehtomaa.

Tiedot tienvarsilla kasvavista lupiineista kerätään yksinkertaisella karttapalvelulla, jota voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Sen käyttöliittymä on helppo ja nopea, jotta havainnon kirjaamisen kynnys olisi matala. Myös lupiinivapaista tienvarsista ilmoittaminen on tärkeää.

– Toivomme paljon havaintoja jo alkavalta kesältä, ja toimiessaan menetelmää voidaan myöhemmin monistaa maassamme muuallekin, Lehtomaa arvelee.

Kartoitusta tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

– Kun haasteena on laajan tilannekuvan muodostus nopeasti, osallistumme mielellämme menetelmän pilotointiin, toteaa Turun yliopiston maantieteen professori Risto Kalliola.

Lupiinitietoja kerätään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kesäkuun alusta elokuun puoleenväliin. Maantieteen opiskelija Severi Kolehmainen tutkii pro gradu -työssään menetelmän toimivuutta ja sen mahdollisia kehittämistarpeita.

– Jos tulokset ovat positiivisia, kyselyä käytettäneen myöhemmissäkin yhteyksissä, Kolehmainen arvioi.
 

Lisätietoja

Turun yliopisto

Risto Kalliola
riskall@utu.fi
040 752 4669

Severi Kolehmainen
sekole@utu.fi
045 608 5904

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Leena Lehtomaa
leena.lehtomaa@ely-keskus.fi
0295 022 894

Luotu 19.06.2023 | Muokattu 19.06.2023