Turku university logo pattern

Neljä uutta dosenttia oikeustieteelliseen tiedekuntaan

10.01.2022

Rehtori on myöntänyt OTT Mikko Rajavuorelle (talousoikeus), OTT Johanna Frimanille (kansainvälinen oikeus), OTT Heikki Marjosolalle (rahoitus- ja eurooppaoikeus) ja VTT Elsa Saarikkomäelle (kriminologia) dosentin arvon.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Professori Tuomas Mylly pitää Mikko Rajavuoren dosentuuria tarpeellisena tiedekunnalle. Rajavuoren tutkimus- ja opetusprofiili on monipuolinen, dynaaminen ja erittäin korkeatasoinen, ja hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet talousoikeuden keskeisiin osa-alueisiin ja ajankohtaisiin, nouseviin teemoihin. Rajavuoren profiili mahdollistaa talousoikeuden vahvistamisen ja integroinnin osaksi tiedekunnan tutkimusta, opetusta ja jatkossa myös tutkimuksen ohjausta.

Professori Katja Weckström (Itä-Suomen yliopisto) ja professori emeritus Olli Mäenpään (Helsingin yliopisto) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Rajamäen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Rajamäellä olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Professori Outi Korhonen pitää Johanna Frimanin dosentuuria erittäin hyödyllisenä kansainvälisen oikeuden oppiaineen ohjaustehtävien tukena. Friman on luonut oman tutkimusalueensa tiedekuntaan, ja Korhonen näkee hyvänä, että sille saataisiin jatkuvuutta dosentuurin kautta.

Tutkimusprofessori Timo Koivurova (Arktinen keskus, Lapin yliopisto) ja professori Claus Kreß (Kölnin yliopisto) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Frimanin tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Rajamäellä olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Professori Anne Alvesalo-Kuusen mukaan Elsa Saarikkomäki tuo osaamista erityisesti kriminologian ja oikeussosiologian oppiaineeseen, ja hänen monitieteinen tutkimus- ja opetuskokemuksensa kytkeytyy ja täydentää tiedekunnan ’Oikeus, valta ja yhteiskunta’ painopistealuetta. Saarikkomäki on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut tutkija, joka toimii monissa luottamustoimissa ja jolla on vahva empiirinen osaaminen.

Saarikkomäki on tutkimuksellaan avannut uusia keskusteluja Suomessa ja kansainvälisesti, mikä tuo lisäarvoa tiedekunnan tutkimukselle. Saarikkomäellä on kokemusta ohjauksesta, opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä tiedekunnassa, mitä hän voisi dosenttina jatkaa. Hän on aktiivisesti tutkimuksellaan vuorovaikuttanut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja julkaissut kansainvälisten vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi myös runsaasti kotimaisia ammattiyhteisölle suunnattuja julkaisuja.
Asiantuntijalausunnot Saarikkomäen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin ovat antaneet yliopistonlehtori Noora Ellonen (Tampereen yliopisto) ja tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen (Krimo). Tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Saarikkomäellä olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Apulaisprofessori Teemu Juutilaisen mukaan Heikki Marjosolan hakema dosentuuri täydentää sitä rahoitusoikeuden osaamista, jota esine- ja rahoitusoikeudessa, velvoiteoikeudessa ja muissa tiedekunnan oppiaineissa on ennestään. Erityisen hyödyllistä täydennys on rahoitusmarkkinaoikeuden EU- ja julkisoikeudellisissa sekä sääntelyteoreettisissa kysymyksissä, jotka ovat hänen asiantuntemuksen ydintä. Edellä mainitun lisäksi opetusyhteistyön mahdollisuuksista kertoo Juutilaisen mukaan se, että Marjosolan nykyisen tehtävän ala rahoitusoikeuden apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa on osin samansisältöinen kuin esine- ja rahoitusoikeuden oppiaineen ala tiedekunnassa, ja alojen voidaan ajatella täydentävän toisiaan. Yhteistyömahdollisuuksia on epäilemättä myös eurooppaoikeuden oppiaineen kanssa.

Professori Matti Rudanko (Aalto yliopisto) ja professori Niamh Moloney (London School of Economics and Political Science) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Marjosolan tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Marjosolalla olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.
 

Luotu 10.01.2022 | Muokattu 05.04.2022