Novo Nordisk -säätiöltä merkittävä rahoitus professori Olli Pentikäiselle makrosyklisten lääkeaineiden kehitykseen

08.08.2022

Novo Nordisk -säätiö myönsi vuoden 2022 apurahoja kolmelle Turun yliopiston tutkijalle yhteensä yli miljoonalla eurolla. Suurimman rahoituksen sai professori Olli Pentikäinen kolmivuotiselle hankkeelle, jossa kehitetään makrosyklisiä lääkeaineita.

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen professori Olli Pentikäinen on saanut Novo Nordisk -säätiöltä 6 miljoonan Tanskan kruunun (806 452 €) rahoituksen makrosyklisten lääkeaineiden rationaaliseen kehitykseen. Kyseessä on ensimmäinen Suomeen myönnetty Distinguished Innovator Grant -rahoitus.

Projekti on kolmivuotinen ja mahdollistaa sekä menetelmäkehityksen että uusien lääkeaihioiden suunnittelun ja synteesin. Projekti on jatkoa Pentikäisen vuosi sitten saamalle miljoonan Tanskan kruunun suuruiselle Pioneer Innovator Grant -rahoitukselle.

Makrosyklit ovat uudentyyppinen lääkeaineryhmä, jotka ovat hieman suurempia kuin perinteiset pienmolekyylilääkeaineet.

– Makrosyklit soveltuvat erityisesti aikaisemmin lääkitsemättömiksi luokiteltujen proteiini-proteiini-vuorovaikutusten muokkaamiseen. Näin ne mahdollistavat uudentyyppisten lääkkeiden etsinnän esimerkiksi erilaisten syöpien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Oikein suunniteltuina makrosykliset lääkeaineet voidaan annostella suun kautta. Hieman suurempi koko myös helpottaa sivuvaikutuksien välttämistä, professori Pentikäinen kertoo.

Hankkeen tavoitteena on, että kolmen vuoden päästä tutkijoilla on käytössä tehokas tapa suunnitella ja syntetisoida pienmolekyylisiä ja makrosyklisiä lääkeaihioita ja -aineita kohteisiin, joiden kautta vaikuttavia lääkeaineita ei vielä tunneta.

Novo Nordisk -säätiö myönsi lisäksi kaksi pienempää rahoitusta Turun yliopiston tutkijoille:

  • Arto Pulliainen: Inhibitor of mycobacterial MbcT-MbcA protein complex formation to unleash the bactericidal activity of MbcT, DKK 1.000.000 (134 400 €)
  • Ulla Pentikäinen: Targeting CIP2A related cancers by inhibition of CIP2A-PP2A interaction, DKK 1.000.000 (134 400 €)
Luotu 08.08.2022 | Muokattu 08.08.2022