Oikeustieteen ja kauppatieteiden avoimia yliopisto-opintoja kevätlukukaudella 2024

31.10.2023

Kehitä ammatillista osaamistasi tai suorita opintoja tutkintoon tähdäten!

Oikeustieteellisen tiedekunnan ja Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta sisältää kymmeniä opintojaksoja kevätlukukaudella 2024. Jaksosta riippuen voit osallistua opintoihin Turun yliopistossa, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä tai verkko-opintoina. Tutustu ja kysy lisätietoja!

Oikeustieteelliset opinnot

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat kaikille oikeustieteellistä tietoa tarvitseville ja tutkinto-opintoihin tähtääville - myös avoimen väylän hakuun. 

Avoimessa yliopistossa opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksolla. Jakso on itsenäisesti koko lukuvuoden ajan suoritettavissa oleva verkkokurssi. Ilmoittautuminen alkaa kevätlukukaudella 3.1.2024. Jakson suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua oikeustieteen ON-/OTM-tutkintoihin kuuluville opintojaksoille:

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op on tarkoitettu Johdatus I -jakson suorittaneille, jotka haluavat syventää tietämystään I-jakson jälkeen. Jakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoihin, eikä jaksoa otetaan huomioon avoimen väylän haussa. Tutkinto-opinnoissa jakso on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina. 
 • Lähiopetuksena TY:ssa: Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Kauppaoikeus 7 op, Ympäristöoikeus 7 op
 • Verkko-opintoina (Exam-tentti): Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op, Vero-oikeus ja yhtiöoikeus 7 op
 • Kokonaan verkko-opintoina: Oikeudellisen informaation haku 2 op, Rikosoikeus 8 op

Opintojaksoja, joille voi ilmoittautua ilman esitietovaatimuksia mm. Sosiaalioikeus 4 op, Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op, Inledning till juridisk svenska 2 op. Jaksot järjestetään verkko-opintoina.

> Tutustu oikeustieteellisten opintojen tarjontaan

Turun kauppakorkeakoulun kursseja

III opetusperiodin kurssit järjestetään Turussa ja Porin yksikössä ajalla 8.1. – 18.2.2024. Ilmoittautumiset alkavat porrastetusti 27.11. - 1.12. Osalle jaksoista ilmoittautuminen päättyy jo 10.12., osalle 1.1.2024. Tarkista aikataulut ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta!

Verkko-opintoina mm.

 • Johtamisen vuorovaikutustaidot 6 op -kurssin luennoilla ja harjoituksissa perehdytään käytännön esihenkilötyöhön ja johtaja-alaissuhteiden haasteisiin. Kurssi järjestetään III ja IV periodeilla kokonaan verkossa. Kokonaan verkossa.
 • Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op, kokonaan verkossa
 • Talousmatematiikan perusteet 3 op, kokonaan verkossa
 • Data-analytiikka laskentatoimessa 2 op, kokonaan verkossa
 • Kustannuslaskennan perusteet 4 op ja Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op verkko-opinnot ja Exam-tentti
 • Yritysjuridiikka: Markkinointioikeus 6 op, verkko-opinnot ja Exam-tentti
 • Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op -kurssilla perehdytään taloushallinnon tietojärjestelmien erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin ja tietojärjestelmien hyödyntämiseen taloushallinnon eri osa-alueilla.
 • English: Business Communication I 3 op, verkko-opetus ilta-aikaan, lisäksi Exam-tentti
 • Espanjan kielen kirjallinen viestintä 2 op, kokonaan verkossa

Tarjontaan sisältyy myös lähiopetuksena Turussa järjestettäviä opintoja, mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op sekä ruotsin kielen ja liikeviestinnän kurssi Affärskommunikation 2 op. 

Porin yksikössä järjestetään lähiopetuksena mm. Taloustieteen perusteet 6 op, Yritysrahoitus 4 op ja Sijoittajansuoja rahoitusmarkkinoilla 5 op.

Tutustu myös IV opetusperiodin (11.3. – 28.4.2024) opintotarjontaan!

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot

Miltä tulevaisuus näyttää? Osallistu tulevaisuudentutkimuksen opintoihin!

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Tulevaisuudentutkimus tarjoaa tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. 

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op 

Opintokokonaisuus alkaa 8.1.2024 ja Turun yliopiston ryhmässä opinnot järjestetään kokonaan verkossa. Ilmoittautuminen alkaa 11.12., opintokokonaisuuden kiintiö 20 osallistujaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintokokonaisuus tai jaksoja on tarjonnassa myös avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoon työväenopisto), Savonlinnan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto. Osa opistoista tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opinnot verkossa.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 15 op 

Opinnot järjestetään verkossa 4.3. - 22.12.2024. Lisäksi opintoihin sisältyy Turun yliopistossa pidettävä Future Camp -työpaja 27.9. ja toinen työpajapäivä 15. 11. (lähiopetuspäivät voi korvata tehtävillä).

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tulevaisuudentutkimuksen soveltaminen ohjaukseen ja henkilökohtaisen tulevaisuusajattelun kehittyminen. Opinnot tarjoavat teoreettista ymmärrystä tulevaisuusajattelusta, tulevaisuudentutkimuksesta ja tulevaisuusohjauksesta sekä konkreettisia välineitä ohjaus- ja opetustyöhön. Tulevaisuusohjausta voi hyödyntää opetuksessa, ohjauksessa ja koulutuksessa kaikilla koulutusasteilla, järjestötyössä sekä yrityksissä.

Uusi Getting to Know Futures Studies MOOC-kurssi

Getting to Know Futures Studies MOOC-verkkokurssi (1 op) on avautumassa tammikuussa 2024. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua tulevaisuudentutkimukseen asiantuntijavideoiden, lukumateriaalien ja mielenkiintoisten tehtävien avulla. Opinnoissa pääsee kurkistamaan tulevaisuudentutkimuksen aiheisiin ja nappaamaan mukaansa niiden perusteet. Kurssin voi opiskella kevään 2024 aikana ja se suoritetaan englanniksi.

> Tulevaisuudentutkimuksen opinnot 

Luotu 31.10.2023 | Muokattu 04.12.2023