Oppilaiden, opettajien ja vanhempien kokemuksia etäopetuksesta selvitetään kyselytutkimuksessa

15.05.2020

Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa analysoidaan etäopetusaikaa ja siitä saatuja kokemuksia eri näkökulmista. Tutkimusaineistoa kerätään koulujen oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta.

Koronaviruksen seurauksena koulunkäynnissä siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Tilanteen myötä on saatu ainutlaatuisia kokemuksia opetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa.

Tutkimuksessa selvitetään etäopetuksessa toimivia ratkaisuja. Tarkoituksena on kartoittaa etäopetukseen liittyviä ongelmia sekä käytettyjä välineitä ja menetelmiä. Lisäksi selvitetään oppilaiden ja perheiden valmiuksia, motivaatiota ja hyvinvointia poikkeusolojen aikana sekä etäopetuksen kuormittavuutta perheiden näkökulmasta.

Keinoja etäopetuksen kehittämiseen

Tavoitteena on löytää keinoja etäopetuksen kehittämiseen. Tutkimuksella tuotetaan tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää etäopetukseen perustuvia uusia opetuskäytäntöjä.

– Oppilaat palasivat juuri kouluihin, mutta opetusministeri totesi hiljattain, että koulujen on syytä varautua syksyllä mahdollisesti tehtäviin rajoitustoimiin ja koulujen sulkemisiin. Nyt on tärkeää kerätä tietoja nyt saaduista kokemuksista, kun etäopetusvaihe on vielä tuoreessa muistissa. Tulevaisuuden koulussa etäopetus on tavalla tai toisella täydentävä vaihtoehto lähiopetukselle, professori Pasi Koski kertoo.

Kysely oppilaille, vanhemmille ja opettajille 

Toteutimme vuonna 2021 kyselyn, johon pyysimme vastauksia peruskoulun sekä lukion oppilailta, huoltajilta ja opettajilta. Aineistonkeruu on päättynyt

Tutkimusryhmään kuuluvat Juli-Anna Aerila, Hilppa Jankama, Heli Keinänen, Lauri Kemppinen, Kimmo Koivisto, Pasi Koski, Tomi Kärki, Noora Nieminen, Miina Orell, Juha Vänttinen ja Sari Yrjänäinen.

Luotu 15.05.2020 | Muokattu 14.01.2022