koulussa

Oppilaiden, opettajien ja vanhempien kokemuksia etäopetuksesta selvitetään kyselytutkimuksessa

15.05.2020

Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa analysoidaan etäopetusaikaa ja siitä saatuja kokemuksia eri näkökulmista. Tutkimusaineistoa kerätään koulujen oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta.

Koronaviruksen seurauksena koulunkäynnissä siirryttiin nopealla aikataululla etäopetukseen. Tilanteen myötä on saatu ainutlaatuisia kokemuksia opetuksen järjestämisestä poikkeusoloissa.

Tutkimuksessa selvitetään etäopetuksessa toimivia ratkaisuja. Tarkoituksena on kartoittaa etäopetukseen liittyviä ongelmia sekä käytettyjä välineitä ja menetelmiä. Lisäksi selvitetään oppilaiden ja perheiden valmiuksia, motivaatiota ja hyvinvointia poikkeusolojen aikana sekä etäopetuksen kuormittavuutta perheiden näkökulmasta.

Keinoja etäopetuksen kehittämiseen

Tavoitteena on löytää keinoja etäopetuksen kehittämiseen. Tutkimuksella tuotetaan tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää etäopetukseen perustuvia uusia opetuskäytäntöjä.

– Oppilaat palasivat juuri kouluihin, mutta opetusministeri totesi hiljattain, että koulujen on syytä varautua syksyllä mahdollisesti tehtäviin rajoitustoimiin ja koulujen sulkemisiin. Nyt on tärkeää kerätä tietoja nyt saaduista kokemuksista, kun etäopetusvaihe on vielä tuoreessa muistissa. Tulevaisuuden koulussa etäopetus on tavalla tai toisella täydentävä vaihtoehto lähiopetukselle, professori Pasi Koski kertoo.

Kysely oppilaille, vanhemmille ja opettajille 

Mikäli olet peruskoulun tai lukion oppilas, huoltaja tai opettaja, tutkimusryhmä toivoo, että autat vastaamalla kyselyyn. Vastaaminen on anonyymiä ja vie 10‒15 minuuttia. Alla on listattu eri vastaajaryhmille suunnattujen kyselyiden vastauslinkit. 

Tutkimusryhmään kuuluvat Juli-Anna Aerila, Hilppa Jankama, Heli Keinänen, Lauri Kemppinen, Kimmo Koivisto, Pasi Koski, Tomi Kärki, Noora Nieminen, Miina Orell, Juha Vänttinen ja Sari Yrjänäinen.

Muokattu 3.6.2020. Alkuperäisestä tiedosta (kysely sulkeutuu 31.5. jälkeen) poiketen kyselyyn toivotaan edelleen vastauksia. 

Linkit etäopetuskyselyihin

Alakoulun oppilaat (1.–3. luokka)
Alakoulun (4.–6. luokka), Yläkoulu, Lukio
Huoltajat
Opettajat
Luotu 15.05.2020 | Muokattu 03.06.2020