Med kuvitus 614

Orionin Tutkimussäätiö myönsi apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

09.11.2020

Orionin Tutkimussäätiön hallitus on myöntänyt hakemusten perusteella 1 014 400 euroa apurahoina vuodelle 2021. Turun yliopistosta apurahan sai kymmenen tutkijaa. 

Orionin Tutkimussäätiö jakaa vuosittain sijoitustuottonsa sekä Orion Oyj:ltä saamansa lahjoituksen apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. 

Tutkimussäätiö on viime vuosina jakanut hakumenettelyyn perustuvia apurahoja vuosittain yhteensä lähes miljoona euroa eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille.

Turun yliopistosta apurahan vuodelle 2021 saivat

  • Li Lili, tutkijatohtori, Turun biotiedekeskus, Turun yliopisto: Signalling dynamic of hypothalamic circuit in metabolic regulation, 25 000 € 
  • Andriana Putri, tohtorikoulutettava, Turun Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala: Development of PET Radiopharmaceutical Targeting Macrophage Mannose Receptor in Animal Model of Cardiovascular Disease and Cancer, 3 000 € 
  • Ballo Haitham, projektitutkija, Turun Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto: Advanced Imaging in Cardiac Function and Coronary, Artery Disease, 5 000 € 
  • Grönroos Sofia, tohtorikoulutettava, kirurgia, Turun yliopisto: Lihavuuskirurgian pitkäaikaistulokset (Long-term outcomes of bariatric surgery), 5 000 € 
  • Haijanen Jussi, tohtorikoulutettava,  kirurgia, Turun yliopisto: APPAC II – Antibioottihoidon optimointi komplisoitumattomassa umpilisäkkeen tulehduksessa, 5 000 € 
  • Hakamäki Markus tohtorikoulutettava, sisätautioppi, Turun yliopisto, Tyks Munuaiskeskus: Chronic Arterial Disease, quality of life and mortality in chronic KIDney injury CADKID-study / Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla, 5 000 € 
  • Kähäri Laura, tohtorikoulutettava, biolääketieteen laitos, Turun yliopisto: Endoteelin läpäisevyys immuunivasteessa, 5 000 € 
  • Lahdenpohja Salla, tohtorikoulutettava, Turun Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto: Keskushermostoon sitoutuvien 18F-leimattujen merkkiaineiden kehitys, 5 000 € 
  • Sula Sami, tohtorikoulutettava, kirurgia, Turun yliopisto: Komplisoitumaton ja komplisoitunut umpilisäketulehdus – Uncomplicated and complicated acute appendicitis, 4 000 € 
  • Tadayon Sina, tohtorikoulutettava, MediCity-tutkimuslaboratorio, Turun yliopisto: Role of Clever-1 in Leukocyte Trafficking and Inflammation, 3 000 €

Apurahoja myönnettiin yhteensä 93. Suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin kaikkiaan 24 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 69:lle väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle. 

Luotu 09.11.2020 | Muokattu 09.11.2020