Calonia-rakennus talvimaisemassa, taustalla vesilinna

OTT, dosentti Mikko Rajavuori on nimitetty Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessoriksi (tenure track, I-kausi) 1.3. alkaen

04.03.2022

Mikko Rajavuori on talousoikeuden tutkija, jonka tutkimusintressit ulottuvat yritysjuridiikasta ilmasto-oikeuteen sekä kestävyyssääntelyyn. Tuoreimmissa tutkimuksissaan hän on tarkastellut erityisesti valtion osakeomistusten ja rajat ylittävien yrityskauppojen kansainvälistä sääntelyä sekä yritysvastuun ja kestävän rahoituksen ympärille muotoutumassa olevaa oikeudellista kokonaisuutta.

- Tutkimusotteeni on monialainen, mutta sen ytimessä on aina yritystoiminnan oikeudellisten reunaehtojen hahmottaminen. Olen kiinnostunut yrityksestä erilaisten oikeudellisten järjestelmien, esimerkiksi yksityis- ja julkisoikeuden tai kansallisen ja kansainvälisen oikeuden, solmukohtana, Rajavuori toteaa.

Oikeudelliselle monialaisuudelle on Rajavuoren mukaan merkittävä tarve. Ajankohtaiseksi esimerkiksi hän nostaa EU:n muuttuvan yritysvastuusääntelyn. 

- Yritysjuristi törmää jatkossa entistä useammin ihmisoikeuksien kautta jäsentyviin oikeudellisiin ongelmiin, kun taas kansalliselta lainvalmistelulta edellytetään yritysten ylikansallisten sopimuskäytäntöjen tuntemusta, Rajavuori esittää. 

Muuttuvat osaamisvaatimukset edellyttävät myös eri oikeudenalat laajasti integroivia opetusmuotoja. Rajavuoren mukaan oikeustieteen opetuksessa on jo pitkään madallettu oikeudenalasiiloja, mutta ongelma- ja ratkaisukeskeistä opetusta on vielä mahdollista kehittää pidemmälle. 

- Rajavuoren tutkimus- ja opetusprofiili nivoutuu hyvin tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin, ja hän vahvistaa entisestään etenkin muuttuvaan taloudelliseen sääntelyyn kohdistuvaa tutkimusta, toteaa dekaani Anne Kumpula. 

Rajavuori siirtyy tehtävään Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta, jonka ilmasto- energia- ja ympäristöoikeuden keskuksessa (CCEEL) hän on toiminut Suomen Akatemian tutkijatohtorina vuodesta 2019. 
 

Luotu 04.03.2022 | Muokattu 04.04.2022