Raumalla suunniteltiin valtakunnallista pikkunorssiyhteistyötä

14.11.2019

Ensimmäinen valtakunnallinen pikkunorssi-seminaari pidettiin 11.11.2019 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla. Seminaariin osallistui yliopistojen ja kuntien edustajia Oulusta, Jyväskylästä, Joensuusta, Turusta, Helsingistä, Vaasasta ja Raumalta sekä opetushallituksen edustaja ja paikallisia kansanedustajia. Seminaarissa suunniteltiin valtakunnallista pikkunorssiyhteistyötä.

Tilaisuuden avasi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistö.  Lepistö kertoo Rauman pikkunorssin olevan tulevaisuudessa osa Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toimintaa samaan tapaan kuin normaalikoulut tällä hetkellä. 

– Tavoitteena on toiminnan laajentuminen valtakunnalliseksi ja valtiorahoitteiseksi. Rauman kampukselle sijoittuva yliopiston oma päiväkoti tiivistää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Rauman kaupungin ja lähimaakuntien välistä laaja-alaista yhteistyötä. Opiskelijoiden harjoittelua toteutetaan yhteistyössä myös entiseen tapaan lähimaakuntien alueella, Lepistö sanoo.

Kristiina Salonen ja Matias Marttinen
Tervehdyksensä eduskunnasta toivat kansanedustajat Kristiina Salonen ja Matias Marttinen. Puheissaan he korostivat pikkunorssi-konseptin tärkeää merkitystä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 

Varhaiskasvatuksen merkitys on viime aikoina noussut koulutuspoliittisessa keskustelussa. Yhteistyö ja yhteisen viestin vieminen poliittisille päättäjille on ensiarvoisen tärkeää, jotta harjoittelupäiväkodeille löytyy pysyvä rahoitus ja pikkunorssit saadaan osaksi yliopistoja. 

Seminaarissa kuultiin esityksiä eri opettajankoulutusyksiköistä siitä, miten opetusharjoittelun ohjausta, pikkunorssitoimintaa ja ohjaajakoulutusta on lähdetty kehittämään eri puolilla Suomea.    

Iltapäivän aikana yliopistollisen pikkunorssi-konseptin toteutumisen edistämistä pohdittiin eri tulokulmista pienryhmätyöskentelynä. 
Tulevaisuuden valtakunnallisena tavoitteena voisi olla yhdenvertaisuuden saavuttaminen opettajankoulutukseen sen kaikilla tasoilla. 

– Tämä tarkoittaisi pikkunorssitoiminnan liittämistä yliopistojen opettajankoulutusyksiköissä tapahtuvan harjoittelukoulutoiminnan osaksi yliopistolliset harjoittelupäiväkodit ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen kehittämistä maisteritasoiseksi opettajankoulutukseksi, Lepistö pohtii.

Opettajankoulutuksen laatua edistetään yhteistyössä

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden esityksestä vastasivat vauhdikkaalla teippileikki-esityksellään Elina Yliluoma, Karoliina Uusitalo, Miska Rantamäki ja Sonja Taskinen. Laulun sanat ”Me tahdotaan vain leikkiä, se on meidän duuni…” johdatti opiskelijapuheenvuoroon, jossa Tuomas Yrjölä nosti esiin lapsuuden merkityksen huomioimisen sekä opiskelijoiden halun olla vahvasti mukana kehittämässä pikkunorssitoimintaa.

Alkupuheenvuoroissa kuultiin myös professori Inkeri Ruokosen alustus varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen kehittämisnäkymistä pikkunorssiyhteistyöhön liittyen. Opettajankoulutuksen tehtävänä on vastata tulevaisuuden yhteiskunnan haasteisiin ja toimia lapsen parhaaksi jokaisessa ajassa. 

Pikkunorssiyhteistyöllä edistetään opettajankoulutuksen laatua ja koherenssia muun muassa mahdollistamalla opintojaksojen ja opetusharjoittelun tiiviimpi kytkeytyminen toisiinsa ja tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Varhaiskasvatuksen opettajan ammatillinen identiteetti ja sitoutuminen alalle kehittyvät parhaiten juuri laadukkaan opetusharjoittelun ja siihen liittyvän ohjauksen kautta.

Teksti: Greta Lahdenranta
Kuvat: Hanna Oksanen, Greta Lahdenranta

Luotu 14.11.2019 | Muokattu 14.11.2019