Opiskelijalähettiläät, koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen ja työelämänlehtori Matti Raho.

Tekniikan koulutus näkyvästi esillä korkeakoulujen yhteisellä kiertueella

29.01.2020

Teknologiakampus & STEAM Turku järjestivät tammikuussa yhdessä kiertueen, jossa lukiolaisille esiteltiin Turun korkeakoulujen tekniikan alan koulutusvaihtoehtoja.

Teknologiakampus Turku edistää korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta sekä yhdistää niiden voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä.

Opiskelijalähettiläät Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Turun ammattikorkeakoulusta pääsivät kertomaan kiertueella omista opiskelukokemuksistaan ja oman korkeakoulunsa tekniikan opiskelumahdollisuuksista. Mukana kiertueella oli yhdeksän opiskelijalähettilään lisäksi STEAM Turun työelämälehtori Matti Raho.

14 paikkakuntaa Lounais-Suomen alueella kattanut kiertue keräsi viikon aikana paljon kannustavaa palautetta ja kiitosta niin lukioiden opinto-ohjaajilta kuin rehtoreiltakin. Tekniikan kiertue on syksyn Turun alueen lukioiden vierailut mukaan lukien tavoittanut lähes tuhat abiturienttia ja lukion kakkosluokkalaista. Seuraava tekniikan kiertue järjestetään todennäköisesti jo ensi syksynä.

- Vaikka tiesimme tekniikan alan kiinnostavan, olimme positiivisesti yllättyneitä saamastamme vastaanotosta lukioissa ja ehdottomasti järjestämme näitä yhteisiä kiertueita jatkossakin, Teknologiakampuksen koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen toteaa. Opiskelijoiden omakohtaiset kokemukset korkeakouluopinnoista tarjoavat jatko-opintopolkuaan pohtiville abiturienteille hyvin konkreettisia roolimalleja ja esimerkkejä siitä, miten erilaisista taustoista voi päätyä opiskelemaan tekniikkaa ja miten laajat työllistymismahdollisuudet vaativaan asiantuntijatyöhön tekniikan opinnot mahdollistavat, hän täydentää.

- Insinööriopintoihin liittyy jonkin verran ennakkoluuloja, joita tahdoimme lähteä rohkeasti rikkomaan. Työllisyystilanne tekniikan alan osaajille on Varsinais-Suomessa erittäin hyvä ja osaajia tarvitaan kipeästi useilla eri aloilla. Diplomi-insinööriopinnot antavat erinomaiset valmiudet monenlaisten nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen. Teknisen osaamisen lisäksi opinnoissa ja tulevissa työtehtävissä vaaditaan myös esimerkiksi luovaa ongelmanratkaisukykyä, tiimityöskentelytaitoja ja vahvaa liiketoimintaymmärrystä, Stenvall-Virtanen kertoo.

- Tahdomme myös kannustaa erityisesti naisia hakeutumaan tälle alalle opiskelemaan, sillä meillä on niin paljon annettavaa. Turku on lisäksi mitä parhain opiskelijakaupunki! Turun ammattikorkeakoulun lähettiläs ja konetekniikan toisen vuoden opiskelija Nea Anttalainen toteaa.

- Abiturientista erilaisten opiskeluvaihtoehtojen miettiminen saattaa välillä tuntua vaikealta. Heitä varmasti helpottaa kuulla, että tekniikan alan opintojen alkuvaiheessa ei tarvitse vielä tietää, mihin haluaa erikoistua ja työllistyä. Diplomi-insinöörin koulutus ei onneksi valmista suoraan tiettyyn ammattiin, vaan työmahdollisuuksia on valtavasti ja omaa tutkintoaan voi muokata haluamaansa suuntaan, fysiikan opiskelija Kimmo Pyyhtiä ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Minorka Kiljala Turun yliopistosta tiivistävät yhdessä.

Turun yliopisto on uudistanut diplomi-insinöörikoulutuksen kokonaisuuden uusien kone- ja materiaalitekniikan koulutusten myötä. Tänä vuonna aloituspaikkoja tekniikan koulutuksiin on yhteensä 273, joka on yli kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutuksiin voi hakea jo kevään 2020 yhteishaussa.

Myös Turun ammattikorkeakoulu on kasvattanut merkittävästi uusien insinööriopiskelijoiden sisäänottoa. Tekniikan opiskelijoita otetaan noin 200 enemmän aiempiin vuosiin verrattuna, kokonaismäärän ollessa jo lähes 900. Tekniikan koulutuksella on vankka sija myös Åbo Akademissa ja Yrkeshögskolan Noviassa. Åbo Akademilla on pitkät perinteet diplomi-insinöörikoulutuksessa kemiantekniikan ja tietotekniikan aloilla. Novia puolestaan aloittaa tänä vuonna Turussa kokonaan uuden merenkulkualan insinöörikoulutuksen – Bachelor of Engineering, Maritime Technology.

Tutustu DI-koulutuksiin

Teknologiakampus Turku

Luotu 29.01.2020 | Muokattu 06.02.2020