Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedepalkinto FM Tapio Onnelalle

21.03.2023

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt tiedepalkinnon Tapio Onnelalle hänen elämäntyöstään Agricola – Suomen humanistiverkossa.

FM Tapio Onnela on palkittu elämäntyöstään Agricola – Suomen humanistiverkossa. Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavilla palkinnoilla annetaan tunnustusta tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä, avoimen tieteellisen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tiedetapahtumien järjestämisessä. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi.

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Tieteiden talolla Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätvastaanotolla 21.3.2023. Tilaisuudessa palkittiin myös Suomen musiikkitieteellinen seura.

Avoimen julkaisemisen edelläkävijä ja taustavaikuttaja

Agricola – Suomen humanistiverkko toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa, myös kansainvälistä, synnyttävänä foorumina, jossa tiedotetaan alan ilmiöistä, tapahtumista ja julkaisuista. Portaaliin kuuluu muun muassa humanistisen alan lähde- ja tutkimusaineistojen tietokantoja, verkko-opetuspalveluja sekä uutis- ja keskustelufoorumeita. Agricola – Suomen humanistiverkko julkaisee Ennen ja nyt -verkkojulkaisua, jonka toimituskunnassa Onnela on vaikuttanut aktiivisesti.

TSV:n palkintoperusteiden mukaan Onnela on toiminut pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti tiedemaailman ahkerana taustatekijänä ja ollut tieteen avoimen julkaisemisen ja tiedeviestinnän edelläkävijä.

– Kun Agricolaa 1990-luvun puolivälissä perustettiin, yliopistojen kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta ei vielä ollut mainittu yliopistolaissa. Humanistit olivat kuitenkin aivan ensimmäisten joukossa hyödyntämässä internetin mahdollisuuksia humanistisen julkisuuden kasvattamisessa, ja olen ylpeä, että olen saanut olla siinä mukana, Onnela kertoo.

Onnela pitää tärkeänä, että Agricola säilyy jatkossakin humanistien ja humanististen tieteiden kokoavana voimana.

– Netin merkitys tiedonvälityksen ja kommunikoinnin alustana on voimistunut mittasuhteisiin, joista 1990-luvulla oli vain aavistuksia. Tästä on seurannut myös pirstaloitumista, joka tuntuu vain kiihtyvän. Kanavia, julkaisuja ja teknologioita tulee jatkuvasti lisää, mikä voi olla uhka humanistisen alan julkisuudelle. Agricolan tehtävänä on ollut koota pirstaleita yhteen. Uskon, että humanististen mediasisältöjen kuratoinnille, olennaisen seulomiselle epäolennaisesta, voi olla tulevaisuudessa entistä enemmänkin tarvetta ja kysyntää, toteaa Onnela.

> Lisätietoa TSV:n tiedepalkinnosta

Luotu 21.03.2023 | Muokattu 21.03.2023