Tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja Tekoälyakatemian opintoja maksutta avoimessa yliopistossa

09.07.2022

Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen opintoja voi opiskella maksutta avoimena yliopisto-opetuksena lukuvuonna 2022 - 2023.

Tietotekniikan perusopinnot 25 op sopivat tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta kiinnostuneille. Opinnot sopivat niin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville ja alan osaamista työelämässä tarvitseville. Opintokokonaisuuden voi opiskella verkko-opintoina lukuunottamatta joidenkin opintojaksojen tenttejä. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ovat saatavissa elokuussa. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Johdatus tietotekniikkaan 5 op -kurssi perehdyttää tietotekniikkaan aiheena. Se sopii johdantokurssiksi alan opintoihin. Kurssi järjestetään 29.8. - 23.10.2022 ja siihen kuuluu lähiopetusta Turun yliopistossa (luennot, tutoriaalit ja vapaaehtoinen ohjauspäivä 15.10.) . Luennot voi katsoa myös tallenteina verkossa.

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus -kurssilla (1 op) voit tutustua tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin. Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, niiden muodostamia riskejä niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla sekä niiltä turvautumista. Aiheina ovat mm. haittaohjelmien toimintaperiaatteet ja tavoitteet, yleisimmät tietoturvauhat ja hyökkäykset sekä sosiaalista mediaa hyödyntävät uhat ja hyökkäykset. Kurssilla opit ottamaan käyttöösi henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja ja työkaluja. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja sen voi opiskella 24.10.2022 alkaen kokonaan verkossa.

Tietotekniikan opintojen aloitusinfo pidetään 25.8.2022 klo 17.00 - 18.00 Zoomissa. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

Tekoälyakatemian tuottama Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opinnot järjestetään Turun yliopistossa, mutta ne voi opiskella pääosin verkossa. Voit valita opintokokonaisuudesta myös yksittäisiä kursseja, mm. Tekoälyn perusteet 2 op. Opintojen infotilaisuus pidetään verkossa 24.8.2022 klo 16.30 - 17.

Kaikille avoin AI & Cybersecurity MOOC -kurssi antaa kokonaiskuvan tieto- ja kyberturvallisuuden sekä tietosuojan aiheuttamista haasteista ja siitä, miten ne vaikuttavat erilaisten tekoälysovellusten toimintaan ja käyttöön. MOOCin voi opiskella itsenäisesti verkkokurssina. Kurssista voi tehdä 2 opintopisteen laajuisen opintosuorituksen ilmoittautumalla opintoihin avoimessa yliopistossa.

> Tutustu AI & Cybersecurity MOOCiin

Tarkemmat tiedot aikatauluista, ilmoittautumisesta ym. ovat opintojen esittelysivuilla.

Luotu 09.07.2022 | Muokattu 09.07.2022