Turkulaiset yliopistot toteuttavat yhteisen kestävän kehityksen kurssin tohtorikoulutettaville

16.02.2021

Kestävä kehitys on yksi keskeisimmistä teemoista Turun yliopiston ja Åbo Akademin strategioissa. Osana strategioidensa toimeenpano-ohjelmia yliopistot vahvistavat kestävän kehityksen roolia myös koulutustarjonnassaan. Tänä keväänä turkulaiset yliopistot toteuttavat ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettaville suunnatun kestävän kehityksen kurssin ”Multidisciplinary approaches to sustainable development”.

Turun yliopisto ja Åbo Akademi järjestävät huhtikuussa yhteisen, nimenomaan tohtorikoulutettaville tarkoitetun kestävän kehityksen kurssin. Kurssi toteutetaan ensimmäistä kertaa, ja sen opettajina toimivat Turun yliopiston ja Åbo Akademin professorit ja muut tutkijat eri tieteenaloilta.

– Molemmissa turkulaisissa yliopistoissa tehdään korkeatasoista kestävän kehityksen tutkimusta. Tämä laaja osaaminen antaa meille hyvän mahdollisuuden avata kestävän kehityksen moniulotteisuuta ja monitieteisyyttä yliopistojemme tohtorikoulutettaville, kertoo Turun yliopiston professori ja tutkijakoulun (UTUGS) koulutustyöryhmän puheenjohtaja Taina Syrjämaa.

Kurssin päätavoitteena on tarjota tohtorikoulutettaville hyvät tiedot kestävän kehityksen ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta, sekä niiden riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteista.

– Aika tyypillisesti saatetaan vieläkin ajatella, että kestävään kehitykseen kuuluu ”vain” ekologisen ulottuvuuden teemoja, kuten ilmastonmuutos.  Haluaisimme tuoda esille kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet, ja näin rohkaista tohtorikoulutettavia monitieteiseen ja tieteidenväliseen ajattelutapaan, kertoo kurssin suunnitteluun Åbo Akademista osallistunut dekaani Marko Joas.

Kestävän kehityksen edistäminen on hyvä esimerkki teemasta, jossa yliopistot voivat yhdistää voimansa tekemällä tiivistä yhteistyötä.

– Se, että toteutamme kurssin yhdessä Åbo Akademin kanssa, on samalla hyvä esimerkki myös kestävään kehitykseen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä. Toivomme, että kurssin käyvien tohtorikoulutettavien kautta tästä saattaa tulevaisuudessa viritä myös aivan uudenlaista kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusyhteistyötäkin Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden välille, kertoo Turun yliopiston kestävän kehityksen projektipäällikkö Marjaana Suorsa.

Kestävän kehitys on tulevaisuuden työelämätaito

Kestävän kehityksen merkitys on voimakkaassa kasvussa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Riippumatta siitä, sijoittuvatko yliopistoista valmistuneet tohtorit akateemiseen maailmaan vai sen ulkopuolelle, kestävän kehityksen tematiikan tuntemus ja sen eri tieteenaloihin liittyvä spesifinen osaaminen on jo nyt – ja tulevaisuudessa vielä korostuneemmin – myös tärkeä työelämätaito.

– Kurssilla tohtorikoulutettavat pääsevät myös harjoittelemaan kestävän kehityksen nostamista esille omassa tutkimusaiheessaan. Tästä tulee olemaan heille hyötyä esimerkiksi rahoitushakemuksien laadinnassa ja tutkimuksensa vaikuttavuuden lisäämisessä, kertoo koordinaattori Nina Lehtimäki Turun yliopiston tutkijanurayksiköstä.

Turun yliopisto vahvistaa kestävän kehityksen osuutta jatkokoulutuksessa myös järjestämällä aiheesta koulutustilaisuuden tohtorikoulutettavien ohjaajille

Luotu 16.02.2021 | Muokattu 17.02.2021