Turkuun 420 000 euroa lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistävään tutkimukseen

14.01.2020

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt tutkimukseen ja muihin hankkeisiin apurahoina historiansa suurimman summan – 2,6 miljoonaa euroa. Turkuun apurahoja myönnettiin 22 kappaletta, yhteensä 420 000 euroa. 

Kaikkiaan rahoitusta myönnettiin 141 hankkeelle. Apurahoista 109 on tutkimusapurahoja ja 32 muihin hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettyjä apurahoja. Tieteen apurahoista valtaosa on uusia hankkeita, kun taas kolmannen sektorin alalla toteutettavista hankkeista suurinta osaa säätiö on tukenut aiemminkin.

Tutkimusapurahoista valtaosa lääketieteelliseen tutkimukseen

Rahoitetuista tutkimushankkeista suurin osa sijoittuu kliiniseen lääketieteen alalle. Lääketieteen apurahoja myönnettiin kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin. Säätiön apurahalla tutkitaan vuonna 2020 muun muassa lasten astmaa ja elinsiirtoja sekä Alzheimerin tautia.

Viime vuosina säätiön rahoittaman kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen rinnalle on noussut enenevässä määrin muidenkin tieteenalojen tutkimusta. Tänäkin vuonna apurahoja myönnettiin myös psykologian, terveys- ja hoitotieteen, liikuntatieteen, kansanterveyden ja sairaalafysiikan aloille.

– Sosiaalisten erojen vaikutus terveyteen on nousemassa esiin uutena mielenkiintoisena teemana rahoitettavissa tutkimushankkeissa, kommentoi säätiön asiamies Heikki Tulenheimo.

Apurahaa jaettiin 65 väitöskirjatutkimukseen ja 45 post doc -tutkimukseen, joista osa toteutetaan apurahaa saaneen työryhmän jäseninä.

– Siinä missä nuoret tutkijat ovat usein osana rahoitusta hakenutta tutkimusryhmää, tällä kertaa oli nähtävissä aikaisempaa enemmän apurahoja nuorten tutkijoiden itsenäisille hankkeille, sanoo Tulenheimo.

Myös Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten tutkijoiden osuus apurahan saajissa kasvoi edellisten vuosien tapaan.

Turkuun myönnetyt apurahat:

 • Professori, ylilääkäri Erika Isolauri: Gut microbiota: a journey in human health and disease, 50 000 €
 • Erikoistutkija Linnea Karlsson: Maitohampaat raskaudenaikaisen stressialtistuksen biomarkkereina, FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus, 50 000 €     
 • Apulaisprofessori Kirsi Laitinen: Raskausajan elintapojen terveysvaikutukset lapselle, 50 000 €     
 • Dosentti, erikoislääkäri Tuomas     Jartti: Astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla, INSTAR-tutkimus, 45 000 €     
 • Lääkäri, tutkija, LT Lauri Ivaska: Lasten A-streptokokkiepidemiat, 31 000 €     
 • Osastonylilääkäri, professori Ville Peltola: Lasten astman riskitekijät: genetiikka, elintavat ja infektiot, 26 000 €     ´
 • Tohtorikoulutettava Noora Houttu: Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja tulehdus äidin ja lapsen terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot, 24 000 €     
 • Doctoral candidate, M.Sc. Tech (DI) Anastasia Mantziari: The impact of pasteurization, storage, probiotics and human milk fortifier on donor human milk and infant gut microbiota composition, 24 000 €     
 • Research fellow, erikoistuva lääkäri Joonas Toivonen: Surgical treatment of Eustachian tube dysfunction – Korvatorven toiminnallisten häiriöiden kirurginen hoito, 20 000 €
 • Erikoistutkija Juha Mykkänen: 20-vuotisen metabolista terveyttä edistävän ravinto- ja elämäntapaintervention molekylaariset mekanismit, 16 500 €     
 • Postdoctoral Research Fellow, erikoistuva lääkäri Laura Toivonen: The Nasal Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children, 15 000 €   
 • Projektikoordinaattori, väitöskirjatutkija Katja Tervahartiala: Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, 12 000 €     
 • Tohtorikoulutettava Behnoush Gustafsson: Epikardiaalisen rasvan paksuuden, ylipainon ja elämäntapojen vaikutus sydämen rakenteellisiin muutoksiin, diastoliseen toimintaan ja rasvamaksan riskiin varhaisessa keski-iässä, Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI), 10 000 €     
 • Johanna Teräsjärvi: Development of recurrent respiratory infections, allergy and asthma in children: Impact of single nucleotide polymorphisms of IL17 and its receptor, 10 000 €     
 • Lastentautien erikoislääkäri Minna Sucksdorff: ADHD:n pre- ja perinataaliset riskitekijät, 6 600 €    
 • Erikoistuva lääkäri Maria Paul-Anttila: Lasten diabeettisen ketoasidoosin hoito, 6 000 €     
 • Väitöskirjatutkija Elmo Pulli: Äidin raskaudenaikaisen hyvinvoinnin yhteydet 5-vuotiaiden aivoihin, kognitiivisiin taitoihin ja toiminnanohjaukseen, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, 6 000 €    
 • Väitöskirjatutkija, lääketieteen opiskelija Kiara Homil: Varhainen rinoviruksen aiheuttama uloshengitysvaikeus ja astman kehittyminen: genomitason riskimarkkereiden tunnistaminen, 5 000 €     
 • Erikoistuva lääkäri Heidi Pöyhönen: Diagnostiikka, ennuste ja hoidon turvallisuus lasten keskushermostotulehduksissa, 5 000 €     
 • Lääkäri Roope Jaatinen: Muistisairaudet, muistihäiriöt, depressiivinen mieliala ja kaatumisen pelko iäkkäillä lonkkamurtumapotilailla, 4 000 €         
 • Anestesiologian erikoislääkäri Linda Helenius: Perioperatiivisen pregabaliinin vaikutus pitkäkestoisen leikkauksenjälkeisen kivun esiintymiseen, 3 000 €     
 • Opiskelija Eetu Suominen: Juvenile osteochondritis dissecans: Comparing conservative treatment, MRI-guided and arthroscopic drilling methods, 2 000 €         

Päivikki ja Sakari Sohblergin säätiö on vuonna 1988 perustettu suomalainen yleishyödyllinen säätiö, joka tukee lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia jakamalla apurahoja tutkimukseen ja erilaisiin hankkeisiin.
 

Luotu 14.01.2020 | Muokattu 14.01.2020