Turun normaalikoulu, Sote- ja Tekoäly-akatemiat saivat Suomen dialogiteko 2021 -tunnustukset

11.05.2022

Turun normaalikoulu, Sote-akatemia ja  Tekoäly-akatemia ovat saaneet Erätauko-säätiön Suomen dialogiteko 2021 -tunnustukset. Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistamiseen tehtävästä pitkäjänteisestä työstä kertova tunnustus myönnettiin poikkeusolojen vuoksi peräti lähes 70:lle toimijalle, aiemmin tunnustuksen on saanut vain yksi toimija.

Tunnustuksen myöntämisen perusteina on ollut muiden muassa pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.

–  Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Haluamme kiittää tunnustuksen saajia siitä, että he ovat luoneet tällaisia hetkiä, säätiö toteaa.

Turun normaalikoulu oli ainoa tunnustuksen saanut koulu. Johtavan rehtorin Vesa Valkila näkee tunnustuksen kertovan pitkäjänteisestä työstä.

 – Olemme erittäin ilahtuneita tunnustuksesta, erityisesti koska dialogisuus on ollut kuluvan vuoden erityisenä teemanamme. Olemme järjestäneet henkilökunnalle koulutusta vuorovaikutuksen kehittämisestä. Erätauko-toiminnassa olemme olleet mukana vuodesta 2019 lähtien. Opettajien ohella olemme kouluttaneet opetusharjoittelijoita ja lukioliaisia Erätauko-metodiin. Koemme, että opettajankouluttajana meille vuorovaikutustaitojen opettaminen on merkittävä osa tulevien opettajien ammattitaitoa ja sen kehittämistä, Valkila sanoo.

Turun normaalikoulu sai kiitosta erityisesti pitkäjänteisestä dialogityöstä nuorten parissa sekä Erätauko-menetelmän kehittämisestä. Turun normaalikoulun rehtori Satu Kekki esitteleekin säätiön Diablogissa koulun käyttöön otettua Erätauko-keskustelumallia.

– Olemme järjestäneet Erätauko-keskustelut esimerkiksi aiheista “opettajuuden ydin” ja “vaikeiden asioiden käsittely.” Toisessa oli rehtoreiden, opettajien ja opetusharjoittelijoiden lisäksi mukana myös oppilaita ja tarkoitus on jatkossa järjestää myös Erätaukoja, joissa on huoltajiakin mukana. Etsimme keinoja saada keskusteluun mukaan myös muunkielisiä vanhempia ja heitä, joiden suomenkielen taito on heikko, Turun normaalikoulun rehtori Satu Kekki kertoo jutussa.

Tiedkeuntarajat ylittävät Tekoälyakatemia ja Sote-akatemia ovat kouluttaneet parikymmentä Erätauko-keskustelujen fasilitaattoria.

– Erätauossa ei haeta sitä, että kaikkien tarvitsisi olla samaa mieltä, vaan saa kertoa omat ajatuksensa asiasta. Eilenkin ihmiset toivat ihanasti esille ihan uusia ajatuksia, joihin muut liittyivät. Se on ihan huippututkimuksen ydintä, että luodaan uutta ja synnytetään uusia ajatuksia, projektiasiantuntija Marianne Muurinen sanoo Diablogissa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden perustivat Erätauko-säätiön vuonan 2019 lisätäkseen dialogia Suomessa.

>> Lue Diablogin artikkeli Turun normaalikoulusta: Hiljaisempikin tulee kuulluksi

>> Lue Diablogin artikkeli: Erätauko tuo esille ihmiset tieteen tekemisen takana

Luotu 11.05.2022 | Muokattu 11.05.2022