Turun telakan työllisyysvaikutus Suomessa jatkaa kasvuaan

17.01.2023

Turun telakan suora ja välillinen työllisyysvaikutus Suomessa jatkoi edelleen kasvuaan vuonna 2021 vuoteen 2018 verrattuna. Kasvu oli yli 13 prosenttia, selviää Turun yliopiston tekemästä telakan aluevaikutustutkimuksesta. Turun seutukunnan alueella kasvu oli jopa 42 prosenttia.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2022 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia.

Meyer Turun telakan työllisyysvaikutusten kasvu Suomessa viime vuosina liittyy suurimmalta osin telakan kokonaistyöllistävyyden nousuun. Suomessa suora ja välillinen työllisyysvaikutus kasvoi 13 prosenttia, Turun seutukunnan alueella jopa 42 prosenttia. Yksittäisistä kunnista telakka ja sen toimittajayritykset työllistävät suoraan ja välillisesti selkeästi eniten turkulaisia, mutta Varsinais-Suomesta myös Kaarina, Raisio, Lieto ja Naantali nousevat kymmenen kärkeen.

Varsinais-Suomessa Turun telakka onkin neljänneksi suurin yritystyönantaja ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja. Lisäksi työtä Suomeen tuovat työllisyystarkastelusta puuttuvien ulkomaisten yritysten ja niin sanotun toisen tason toimittajien kasvaneet työllisyysvaikutukset sekä välilliset vaikutukset vähittäiskauppaan ja muihin alueen palveluihin.

– Telakan toimittajaverkosto on laajennut viimeisen kolmen vuoden aikana noin sadalla yrityksellä, ja toimitusten kokonaisarvo noussut noin neljä prosenttia. Tästä syntyy kasvua suomalaisten työllisyyteen, vaikka ulkomaisten toimittajien osuus on myös kasvanut, avaa lukuja Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen Turun yliopistosta.

Kotimaisista toimittajayrityksistä 42 prosenttia sijoittuu Varsinais-Suomeen ja 38 prosenttia Uudellemaalle. Telakan toimittajayrityksiä on kuitenkin laajasti ympäri Suomea, yhteensä 112 kunnasta.

– Laivanrakennuksella ja koko meriklusterilla on pysyvä strateginen merkitys Turun kaupungille sekä alueen taloudelle ja työllisyydelle. Turku haluaa olla osaltaan edelleen vahvistamassa näitä vaikutuksia esimerkiksi vastaamalla yhdessä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritysten osaamistarpeiden muutoksiin sekä tukemalla Turkuun kohdentuvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamista merkittävästi nykytasosta, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Liikevaihdoltaan Varsinais-Suomen suurimman yrityksen toimitusten arvo oli vuonna 2021 reilut 972 miljoonaa euroa, mikä on noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,1 miljardia euroa. Kasvua viimeisen kolmen vuoden aikana oli syntynyt yhdeksän prosenttia.

Lisätietoja:

Luotu 17.01.2023 | Muokattu 26.05.2023