Turun yliopisto käynnisti kolmivuotisen strategisen rahoitusohjelman uusille kansainvälisille koulutusohjelmille

08.09.2023

Strategisen rahoitusohjelman tavoitteena on kehittää Turun yliopiston tarjoaman koulutuksen monitieteisyyttä ja tukea yliopiston tavoitetta kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden määrää.

Kolmivuotisen rahoitusohjelman myötä luvassa on uusia kansainvälisiä kandidaattiohjelmia sekä tutkimuksen ja koulutuksen temaattisten kokonaisuuksien kansainvälisiä signature-maisteriohjelmia.

– Yliopistomme strategian kiteytysvaiheessa rahoitetaan ensiksi uusien kandidaattiohjelmien kehittämistyötä, mutta samalla sellaisten maisteriohjelmien kehittelyä, jotka pohjautuvat olemassa oleviin maisteriohjelmiin. Näin tulee käydyksi läpi tarkemmin olemassa olevaa tarjontaamme ja tiedekunnilla on mahdollisuus tarkastella sitä, tarjoavatko ne tulevaisuuden tarpeisiin sopivaa sisältöä, tieteellistä antia ja osaamista, kertoo Turun yliopiston koulutuksesta ja koulutusrakenteista vastaava vararehtori Piia Björn

–  Turun yliopiston strategian laajemman uudistamistyön tukemana pääsemmekin kolmivuotisen rahoituskauden aikana ensi kertaa tekemään uusia koulutusavauksia temaattisiin kokonaisuuksiin. Rahoitusohjelman avulla pystymme paremmin vastaamaan myös kansainvälisyysohjelmaamme kirjattuun kunnianhimoiseen tavoitteeseen kaksinkertaistaa kansainvälisten opiskelijoidemme määrä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä, vararehtori Björn toteaa.

Tukea uusien ohjelmien kehittämiseen

Turun yliopisto tukee tiedekuntia uusien ohjelmien kehittämistyössä. Ensimmäisellä rahoituskierroksella hyväksyttyjen ohjelmien on tarkoitus käynnistyä vuonna 2025. Myöhemmin järjestettävällä toisella hakukierroksella hyväksyttyjen ohjelmien on tarkoitus käynnistyä vuonna 2026.

Kandidaattiohjelmien osalta tavoitteena on, että tiedekunnat kehittävät kansainvälisesti kilpailukykyisiä ohjelmia. Tiedekuntia rohkaistaan kehittämistyössä pohtimaan myös siirtymää kandidaattiohjelmista uusiin maisteriohjelmiin, jotka sijoittuvat tutkimuksen ja koulutuksen temaattisiin kokonaisuuksiin. Tavoitteena on saada Turun yliopiston tarjontaan vahvasti tutkimusperustaisia, monitieteisiä, vetovoimaisia ja työelämän tarpeet huomioivia ohjelmia jokaiselle temaattiselle kokonaisuudelle.

–Tiedekuntien välinen yhteistyö pääsee parrasvaloihin nyt aivan uudella tavalla. Näin osin vastaamme myös yliopiston auditoinnissa esille nousseeseen innostavaan palautteeseen siitä, että monitieteisyyttä tulisi entisestään tukea erityisesti koulutuksessa, toteaa vararehtori Björn.

Luotu 08.09.2023 | Muokattu 08.09.2023