Turun yliopiston monipuolinen työ Saaristomeren hyväksi esillä huippukokouksessa Naantalissa

17.06.2021

Naantalissa 16.6.2021 järjestetty Saaristomeren huippukokous juhlisti maan hallituksen keväällä tekemää päätöstä perustaa Saaristomeri-ohjelma. Huippukokouksen järjesti Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri.

Ainutlaatuinen Saaristomeri -huippukokouksessa kuultiin keskeisten päättäjien ja asiantuntijoiden puheenvuoroja työstä, jota Saaristomeren tilan parantamiseksi tehdään. Taustalla on maan hallituksen päätöksellä huhtikuussa perustettu Saaristomeri-ohjelma, jonka tavoitteena on poistaa ainutlaatuinen merialueemme Itämeren suojelukomissio HELCOMin kuormituslistalta eli niin sanotulta Hot Spot -listalta. Ohjelman toimenpidesuunnitelma perustuu Turun yliopiston entisen rehtorin, professori Kalervo Väänäsen selvityshenkilönä laatimaan selvitykseen Saaristomeren tilasta.

Huippukokouksessa kuultiin Saaristomeri-ohjelmaan liittyvien haasteiden ja kehityksen tilasta. Kokouksessa vallitsi konsensus siitä, että se jo tiedetään, mitä Saaristomeren tilan parantamiseksi voidaan tehdä ja halu yhteistyöhön on vahva – nyt on toteutuksen aika.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja vararehtori Mika Hannula osallistuivat huippukokoukseen ja avasivat ohjelmassa Turun yliopiston keskeistä roolia Saaristomereen liittyvässä työssä.

– Saaristomeri on Turun yliopistolle erityisen tärkeä. Haluamme suojella monella tapaa haavoittuvaista Saaristomerta tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön keinoin. Se on tehtävämme: muuttaa maailmaa. Näin toteutamme myös Agenda2030-tavoitteita ja pidämme huolta UNESCOn Saaristomeren biosfäärialueesta, rehtori Kola totesi.

Rehtori Kola painotti, että Turun yliopisto pystyy huippututkimuksen, laadukkaan koulutuksen ja vaikuttavan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen avulla osallistumaan Saaristomeren tilan parantamiseen monin tavoin. Esimerkiksi useat yliopiston temaattiset kokonaisuudet käsittelevät monitieteisesti useita Saaristomereen liittyviä kysymyksiä liittyen muun muassa luonnon monimuotoisuuteen, lajikatoon, bioenergiaan sekä merenkulun kestävyyteen tai lainsäädäntöön liittyen.

– Saaristomeri on meille kaikille tärkeä. Monien eri toimijoiden aktiivinen ja tavoitteellinen yhteistyö on kaiken avain, yhdessä saamme enemmän aikaan. Pelastetaan Saaristomeri, Kola totesi.

Myös vararehtori Mika Hannula muistutti monitieteisen yliopiston mahdollisuuksista kantaa vastuutaan Saaristomeren hyvinvoinnista.

– Kuten kestävä kehitys ylipäätään, myös biodiversiteetin turvaaminen ja Saaristomeren tilan parantaminen tarvitsevat monitieteistä osaamista. Meillä on tutkimuslaitokset maamme lähes pohjoisimmassa kolkassa Utsjoella ja sen lisäksi myös Seilissä. Molempien tutkimuslaitosten avulla on kerätty pitkäkestoisia aikasarjoja ympäristömme tilasta ja meidän kiinnostuksemme ulottuu – sanalla sanottuna – Utsjoelta Saaristomerelle asti.

Hannula kertoi huippukokouksessa myös Turun yliopiston hiljattain lahjoitetusta kiertotalouden professuurista.

– Kestävän kehityksen edistäminen – myös Saaristomerellä – edellyttää monen muun osaamisalueen lisäksi myös kiertotalouden ja siihen liittyvien teknistaloudellisten systeemien ymmärtämistä. Lahjoittajia tämän professuurin takana on useita. Esitän tässä yhteydessä vielä kertaalleen lämpimän kiitoksen kaikille lahjoittajille vastuullisesta päätöksestä, Hannula sanoi.

Luotu 17.06.2021 | Muokattu 17.06.2021