petrimalja

Turun yliopistoon 13 uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiahanketta

26.05.2021

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 80 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 94 osahanketta. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin 13 akatemiahankkeelle tai osahankkeelle yhteensä yli 5,7 miljoonalla eurolla.

Akatemiahankerahoituksen tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tieteellinen tutkimus, tieteen uudistaminen ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuravaiheiden tutkijoita useamman vuoden ajan.

BTY-toimikunnan tärkein päätöksentekokriteeri valinnoissa oli tutkimuksen korkea tieteellinen taso. Lisäksi toimikunta painotti hankkeiden potentiaalista vaikuttavuutta.

– Hankehakemusten taso oli erittäin korkea. Kaikki rahoituksen saaneet hakemukset saivat tieteellisiltä arviointipaneeleilta arvosanaksi 5 tai 6. Kovan kilpailun vuoksi harmillisen paljon erinomaisiakin hakemuksia jäi rahoittamatta, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Ursula Schwab Suomen Akatemian tiedotteessa.

Akatemiahankerahoituksella tuetaan myös nuoren tutkijasukupolven kasvua tutkijanuralla ja tutkimushankkeiden johtajana. BTY-toimikunta rahoittaa tässä haussa 13 nuoremman tutkijan hanketta.

Toimikunta myönsi myös kahdeksan kappaletta lyhyempiä kaksivuotisia rahoituksia tukemaan riskialttiiksi luettuja, mutta tieteellisesti korkeatasoisia hankkeita. Näiden potentiaali arvioitiin niin merkittäväksi, että hankkeiden aloittamista haluttiin tukea.

Turun yliopistoon rahoitusta 13 hankkeelle

Turun yliopistoon erisuuruisia rahoituksia myönnettiin 13 tutkijalle yhteensä yli 5,7 miljoonalla eurolla. Hankkeissa tutkitaan muun muassa proteomiikan uusia ulottuvuuksia, zoonoottisten virusinfektioiden lajivaihdon molekyylimekanismeja ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia mikrobeihin ja kasvien sopeutumislevittäytymiseen.

Professori Juha-Pekka Salminen on yksi rahoituksen saaneista Turun yliopiston tutkijoista. Salmisen akatemiahankkeessa kehitetään ja käytetään uusia analysointimenetelmiä kasvi- ja hyönteiskunnan kemiallisen monimuotoisuuden määrittämiseksi. Hankkeessa pyritään rakentamaan ennustavia malleja siitä, millaisia uusia kasvinsyöjä- eli herbivorituholaisia voisi esiintyä tulevaisuuden muuttuvissa ympäristöissä ja ilmastoissa.

Hyönteiskemiaa varten tutkimushankkeessa käytetään uutta innovaatiota, MetaboKIT-työkalua, jolla voidaan paljastaa kasvien tärkeimmät puolustusyhdisteet ja hyönteisten kyky käsitellä näitä puolustusyhdisteitä. Kehitettäviä työkaluja voidaan käyttää myös linkittämään globaaleja biodiversiteettimuutoksia vastaaviin muutoksiin luonnon kemiallisessa monimuotoisuudessa.

Turun yliopistosta rahoituksen saivat:

 • Amélie, Crespel: Kalojen fysiologinen adaptaatiokyky vesistöjen happikatoihin: plastisuudesta evoluutioon, 500 000 €
 • Belogurov, Georgi: Transkription säätely spirokeetoissa, 443 612 €
 • Eeva, Tapio: Ympäristön saastuminen ja lintu - mikrobi -vuorovaikutukset, 500 000 €
 • Elo, Laura: Proteomiikan uudet ulottuvuudet: uusia laskennallisia työkaluja lääketieteen tutkimukseen, 500 000 €
 • Kakkola, Laura: Zoonoottisten virusinfektioiden lajivaihdon molekyylimekanismit / Konsortio: CrossBar, 300 000 €
 • Karlsson, Linnea: Varhaislapsuuden unihäiriöt, itsesäätely ja lasten mielenterveyden häiriöt kahdessa suomalaisessa syntymäkohortissa / Konsortio: Sleep, self-regulation and children's mental health, 300 000 €
 • Mattila, Pieta: B-solujen aktivaatio - modernit kuvantamisen ja protemiikan työkalut uusien ikkunoiden avaajina, 500 000 €
 • Metsä-Ketelä, Mikko: Syöpälääkkeiden kehittäminen metabolianmuokkauksen avulla, 250 000 €
 • Rantakari, Pia: Onko makrofagien alkuperällä merkitystä? Uusi näkemys makrofagien ja hormoneja tuottavien solujen väliseen viestintään, 497 056 €
 • Saikkonen, Kari: Ilmastonmuutoksen vaikutus mikrobiomeihin ja kasvien sopeutumislevittäytymiseen polaarialueilla, 500 000 €
 • Salminen, Juha-Pekka: Kasvi- ja hyönteiskunnan kemiallinen monimuotoisuus, 500 000 €
 • Saraste, Antti: Sydänlihastulehduksen molekyylikuvantaminen: Folaattireseptori kuvantamisen ja hoidon kohteena, 463 974 €
 • Taimen, Pekka: LMNA-kardiomyopatian mallintaminen in vitro ja in vivo: patogeneesistä kohdennettuihin hoitoihin, 490 701 €

Lisäksi rahoitusta myönnettiin Turun yliopiston dosentille Kirsi Virtaselle TYKS:issä toteuttavaan hankkeeseen, jossa tarkastellaan ruskean rasvan merkitystä ihmisen immuunivasteessa ja keskivartalolihavuudessa. Rahoituksen suuruus on 250 000 euroa.

Luotu 26.05.2021 | Muokattu 26.05.2021