Turun yliopistoon kolme uutta Suomen Akatemian ja Business Finlandin ICT 2023 -hanketta

11.11.2020

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhdeksän miljoonan euron rahoituksen ICT 2023 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelman hauissa. Turun yliopistossa johdetaan kahta uutta hankekokonaisuutta ja yhtä osahanketta.

Haku järjestettiin kahdessa teemassa: Uudet ICT-ratkaisut avaruusalalle ja avaruusdataa hyödyntäville aloille sekä Teollisuuden digitaalisen murroksen ICT-teknologiat. Turun yliopisto menestyi jälkimmäisessä teemassa, josta myönnettiin rahoitusta kahdelle yliopiston tutkijoiden johtamalle hankekokonaisuudelle sekä yhdelle osahankkeelle. Hankkeiden rahoituskausi päättyy 31.12.2023.

Apulaisprofessori Filip Ginter johtaa konsortiota Sanojen takana: Kielen ymmärtämisen syväoppimismallit teollisuuden sovelluksiin. Helsingin yliopiston kanssa toteutettavan hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 615 272 euroa. Hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa entistä paremmille kieliteknologisille sovelluksille kehittämällä syväoppimismalleja sekä kattava parafraasidatapaketti.

Professori Juha Plosila johtaa hankekokonaisuutta Adaptive Fidelity Digital Twins for Robust and Intelligent Control Systems (ADAFI). Hankkeessa luodaan uusi lähestymistapa digitaalisten kaksosten sekä älykkäiden ja muuntautuvien säätöjärjestelmien yhteiskehittämiseksi. 

– Ajatus on kehittää menetelmä, joka mahdollistaa robotin tai robottijärjestelmän virtuaalimallin eli digitaalisen kaksosen tarkkuuden automaattisen reaaliaikaisen optimoinnin toimintaolosuhteiden ja tavoitteiden muuttuessa. Päämääränä on älykäs ja oppiva hallintajärjestelmä, joka luo pohjan vakaalle ja energiatehokkaalle autonomiselle toiminnalle, Plosila kertoo.

Hanke toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja siinä luotua uutta lähestymistapaa sovelletaan teollisuuteen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 600 037 euroa.

Apulaisprofessori Tomi Westerlund johtaa osahanketta Oulun yliopiston RoboMesh-konsortiossa, joka pureutuu pitkäaikaisen autonomian puitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen hajautetuissa ja heterogeenisissä monirobottijärjestelmissä. Hankkeessa hyödynnetään sisäänrakennetulla hajautetulla tilikirjatekniikalla parannettua Beyond-5G-verkkoa. Westerlundin osahankkeen rahoitus on 281 503 euroa.

Suomen Akatemia ja Business Finland toteuttavat yhteistyössä ICT 2023 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on syvän tietojenkäsittelyosaamisen kehittäminen ja ICT:n laaja-alaisen hyödyntämisen edistäminen.

> Katso Teollisuuden digitaalisen murroksen ICT-teknologiat -haun rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilta

Luotu 11.11.2020 | Muokattu 11.11.2020