Turun yliopistossa käynnistyi työ tekniikan koulutuksen laajentamiseksi

11.09.2019

Turun yliopisto lisää koulutustarjontaansa diplomi-insinöörin tutkintokoulutukset konetekniikassa ja materiaalitekniikassa aiempien biotekniikan ja tietotekniikan lisäksi. Uusien koulutusohjelmien suunnittelutyö on käynnistynyt, ja tavoitteena on, että neljä DI-koulutusohjelmaa muodostavat jatkossa vahvan tekniikan koulutuksen kokonaisuuden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopistolle heinäkuussa 2019 oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutuksilla. Uusiin koulutusohjelmiin on mahdollista hakea kevään 2020 yhteishaussa ja ensimmäiset konetekniikan ja materiaalitekniikan opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2020.

– Tekniikan alan osaajapula on vakava uhka Turun talousalueen ja koko Suomen kilpailukyvylle. On hienoa, että pääsemme nyt paikkaamaan tätä vajetta, sanoo tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelmasta vastaavan työryhmän puheenjohtaja, professori Mika Hannula.

Uusien DI-koulutusohjelmien suunnittelusta vastaavat työryhmät aloittivat työnsä syyskuun alussa. Sekä kokonaissuunnitelmasta vastaavaan työryhmään että tutkintokohtaista suunnittelua tekeviin työryhmiin kuuluu Turun yliopiston omia asiantuntijoita, muiden korkeakoulujen asiantuntijoita, opiskelijoita sekä yritysten edustajia.

DI-koulutusohjelmien suunnittelussa huomioidaan Turun yliopiston omat vahvuudet, yritysten tarpeet sekä muiden yliopistojen profiili. DI-opiskelijoilla tulee olemaan mahdollisuus lisätä opintoihinsa heille itselleen mielenkiintoisia sisältöjä, kuten sivuaineopintoja eri tiedekunnista tai muista FiTech-verkostossa toimivista yliopistoista. Osa opinnoista tulee olemaan yhteisiä kaikille DI-opiskelijoille. Erityistä huomiota kiinnitetään tulevien diplomi-insinöörien liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälisiin vaihto-opintoihin.

– Haluamme rakentaa DI-koulutusohjelmien opinnot niin, että ne muodostavat vahvan kokonaisuuden ja ovat keskenään yhteismitallisia. Tavoitteena on, että jo ensimmäisen vuoden opiskelijat kokisivat olevansa osa tiivistä teekkariyhteisöä. Tarkoituksena on myös tuoda yritysyhteistyö näkyviin jo fuksivuodesta lähtien. Samalla haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää monialaisen yliopiston laajaa opintotarjontaa, Hannula sanoo.

teniikan koulutuksen suunnitteluryhmä

Tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelmasta vastaavaan työryhmään kuuluvat professori Carita Kvarnström (Turun yliopisto), yritysyhteistyöjohtaja Timo Vasankari (Turun yliopisto), professori Jukka Heikkonen (Turun yliopisto), professori Petriina Paturi (Turun yliopisto), professori Mika Hannula (Turun yliopisto), opiskelija Jeremi Nyyssönen (Turun yliopisto), hallituksen puheenjohtaja Olli Manner (Elomatic Oy), koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen (Turun yliopisto), dekaani Tapio Salakoski (Turun yliopisto) ja professori, emeritusrehtori Mikko Hupa (Åbo Akademi). Kuvasta puuttuvat hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen (Pemamek Oy), dekaani Pekka Hänninen (Turun yliopisto), professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto), vararehtori Juhani Soini (Turun AMK) ja vararehtori Kalle-Antti Suominen (Turun yliopisto), jotka kuuluvat myös suunnitteluryhmään.

Teksti: Jenni Valta
Kuvat: Hanna Oksanen

Luotu 11.09.2019 | Muokattu 11.09.2019