Turun yliopistossa kehitetyn ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttö moninkertaistui koronatilanteen takia

03.04.2020

Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksessa kehitetty interaktiivinen oppimisjärjestelmä ViLLE on saanut ennätysmäärän käyttökertoja. Parin viikon aikana järjestelmän käyttöön on koulutettu lähes 800 opettajaa. Järjestelmän avulla opettajat voivat myös etäopetuksen aikana varmistaa, miten oppilaat ovat omaksuneet opetetut asiat.

Kun koulut maaliskuun puolivälin jälkeen siirtyivät suurelta osin etäopetukseen, ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttökerrat ja koulutuskysyntä lisääntyivät huimasti. Normaalitilanteessa ViLLEssä on tehty 15–20 miljoonaa tehtävää kuukaudessa. Nyt lähes sama määrä tehdään viikossa.

– Jos ajatellaan, että tässä kuussa tulee tehtyä 60–75 miljoonaa tehtävää välittömällä palautteella, niin tehtyjen tehtävien määrä on nelinkertaistunut aiemmasta, oppimisanalytiikan keskuksen johtaja Mikko-Jussi Laakso kuvailee.

Maaliskuun viimeisten viikkojen aikana järjestelmän käyttöön on koulutettu lähes 800 opettajaa. Yhteensä uusia opettajia tulee kuluvan kuukauden aikana noin 1000, sillä osa järjestelmää käyttävistä opettajista toimii asiantuntijaopettajina, jotka kouluttavat uusia opettajia. Normaalioloissa ViLLEn koulutusmäärissä on piikki aina kouluvuoden alussa – viime elokuussa koulutettiin noin 500 uutta opettajaa.

– Kun koulutuksiin maaliskuussa avattiin ensimmäiset 200 paikkaa, ne täyttyivät 38:ssa minuutissa. Kun avattiin lisää koulutuspaikkoja, nekin täyttyivät päivässä, Laakso kertoo.

Uusien opettajan koulutuksien myötä ViLLEn käyttäjiksi on tulossa yli 20 000 oppijaa. Koulutuksilla vastataan kasvaneeseen tarpeeseen. Maaliskuussa koulutuksia pidettiin seitsemän. Perjantaina 3.4. avattiin lisää koulutuspaikkoja. Pääosin koulutukset on suunnattu perus- ja toisen asteen opettajille.

Koulutukset on toteutettu yliopiston ja Opetushallituksen tuella, ja ne on tehty yhdessä Eduten Oy:n kanssa.

Oppimisen varmistaminen ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen on tärkeää

Järjestelmä sisältää useita opetusuunnitelmaan perustuvia matematiikan, äidinkielen ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä, interaktiivisia tehtäviä sisältäviä opintopolkuja. Noin 45 prosenttia suomalaisista kouluista käyttää järjestelmää, ja koronatilanteen aikana prosenttiosuus on kasvanut, kun uusien koulujen edustajia on liittynyt mukaan.

Järjestelmä tarjoaa opettajalle mahdollisuuden seurata ja varmistaa etäopetuksen aikana, miten oppilaat ovat omaksuneet opetetut asiat. Automaattisen tilastoinnin avulla opettaja voi tunnistaa helposti oppijat, jotka tarvitsevat tukea, ja eriyttäminen voidaan toteuttaa myös järjestelmän sisällä.

– Se on erittäin tärkeää tässä tilanteessa, kun opettaja ei ole luokassa havainnoimassa tai järjestämässä perinteisiä arviointeja, Laakso toteaa.

Normaalioloissa ViLLEn materiaaleja käytetään muun opetuksen tukena. Etäopetus on muuttanut ViLLEn käyttöä esimerkiksi niin, että jos aikaisemmin järjestelmää on käytetty esimerkiksi matematiikassa kerran viikossa, nyt sitä käytetään useammin ja lyhyemmissä jaksoissa. Järjestelmässä tärkeä ominaisuus on sen antama välitön palaute oppilaille.

Järjestelmää kehitetään palautteen perusteella

ViLLE-järjestelmän käytöstä ja käyttökokemuksista kerätään jatkuvasti palautetta. Uusin palautteen perusteella tehty uudistus on se, että oppilaiden suorituksia koskeva tieto on koottu selkeämmin opettajan näkyviin. Etäopetuksessa on tärkeää, että opettaja saa päivittäin selkeän tiedon oppilaiden edistymisestä.

Parhaillaan kerätään palautetta siitä, miten etäoppimista voisi parantaa. Laakso uskoo, että järjestelmä integroituu hyvin nyt etäopettajien arkeen, ja sitä käytetään aiempaa enemmän myös perinteiseen opetustyöhön palatessa.

– Viikoittainen ViLLEn käyttö parantaa tutkitusti oppilaiden osaamista, Laakso tiivistää.

> Ilmoittautuminen uusiin koulutuksiin

> Oppimisanalytiikan keskuksen ja ViLLEn sivut
 

Juttua päivitetty 3.4. Lisätty tieto siitä, että ilmoittautuminen uusiin koulutuspaikkoihin on avattu.

Luotu 03.04.2020 | Muokattu 08.04.2020