Turun yliopistossa tehtyyn innovaatioon perustuvalle Precordior Oy:lle merkittävä EU-rahoitus

30.03.2020

Euroopan komissio myöntää Precordior Oy:lle sydänsairauksia tunnistavan älypuhelinsovelluksen kehitykseen noin kahden miljoonan euron tuen osana EU:n Horizon 2020 -ohjelmaa, joka tukee innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Precordior Oy kehittää ainutlaatuista ja patenttisuojattua menetelmää havaita monimutkaisia sekä hengenvaarallisia sydän- ja verisuonisairauksia vaivattomasti ja tehokkaasti pelkän älypuhelimen avulla. Menetelmä ei vaadi minkäänlaisia lisälaitteita, vaan käyttää hyväkseen älypuhelimien sisäisiä liikeantureita. Yritys omistaa tällä hetkellä 21 myönnettyä patenttia menetelmän suojaamiseksi sekä globaalin tavaramerkin. Tuen avulla Precordior Oy nopeuttaa tuotekehitystään, kliinisiä tutkimuksia, sekä markkinoille tulon valmistelua ja aloittaa välittömästi lisärekrytoinnit tiiminsä vahvistamiseksi.

Precordior Oy on sitoutunut auttamaan terveydenhuollon toimijoita, työntekijöitä sekä julkishallintoa minimoimaan ylimääräiset terveydenhuollon kustannukset ja mahdollistamaan hyvä elämänlaatu kaikille kansalaisille. 

– Sydänsairauksien ongelmana on, että ne voivat usein olla vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia. Merkittävä komplikaatio on liian usein ensimmäinen oire sairaudesta. Me aiomme muuttaa tilanteen CardioSignal by Precordior® -tuoteperheemme avulla, sillä ajoissa tehty sairauden tunnistus mahdollistaa vakavien seuraamuksien ehkäisyn. Me näemme mielessämme tulevaisuuden, jossa kansalaisilla on edellytykset parempaan terveyteen, elämänlaatuun sekä vähempiin komplikaatioihin, sanoo Precordior Oy:n toimitusjohtaja ja kardiologi Juuso Blomster.

Ohjelma, josta yritys saa rahoituksen, tarjoaa Euroopan lupaavimmille yrittäjille mahdollisuuden hakea tukea läpimurtoinnovaatioille, joilla on mahdollisuus luoda kokonaan uusia ja mullistaa olemassa olevia markkinoita. Rahoituksen kriteerit ovat erittäin tiukat, vain alle viisi prosenttia hakevista yrityksistä saavat rahoituksen.

Yrityksen taustalla Turun yliopiston ja Business Finlandin tuki sekä monivuotinen poikkitieteellinen tutkimus

Precordior Oy on lähtöisin Turun yliopistosta. 

– Innovaation taustalla on terveysteknologian tutkimusryhmän ja Tyksin Sydänkeskuksen monivuotinen tutkimusyhteistyö, joka aloitettiin vuonna 2011 ja on käynnissä edelleen, sanoo projektipäällikkö Tero Koivisto terveysteknologian tutkimusryhmästä Turun yliopistosta. 

Yritys syntyi vuonna 2016 Turun yliopiston ja Business Finlandin rahoittaman Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTLI) -projektin valmistelutyön pohjalta.

Turun yliopisto pyrkii strategiansa mukaisesti edistämään aktiivisesti tutkimuslähtöisten innovaatioiden siirtymistä yrityksiin ja julkisiin palveluihin. Business Finlandin rahoitus on tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistamisessa tärkeä instrumentti.

– Tällä hetkellä Turun yliopistolla on käynnissä 12 Business Finlandin rahoittamaa TUTLI-hanketta. Jo päättyneistä hankkeista on syntynyt seitsemän startup-yritystä ja kaksi koulutusvientituotetta. Lisäksi yliopistolähtöisiä innovaatioita on siirtynyt elinkeinoelämän hyödynnettäväksi lisensoinnin kautta, kertoo liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki Turun yliopistosta. 

Turun yliopisto omistaa osan Precordior Oy:stä yliopiston osakeomistuksia hallinnoiman UTU Holding Oy:n kautta.

Luotu 30.03.2020 | Muokattu 31.03.2020