Tutkijat kokosivat kirjallisen sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen

27.04.2021

Lapsi kiinnostuu luontaisesti kirjallisuudesta, mutta aikuisten tehtävänä on tukea lapsen ja kirjallisuuden välisen yhteyden syntymistä. Miten sen voi tehdä, siihen vastaa tutkijoiden Juli-Anna Aerilan ja Merja Kauppisen tuore teos Kirjasta kaveri. Kirja on suunnattu erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten lukuinnostuksen sytyttämiseen.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistonlehtorina Juli-Anna Aerila ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella lehtori Merja Kauppinen ovat tehneet yhteistyötä lukuinnon sytyttämiseksi usean vuoden ajan. Kaksikko on muun muassa luonut TARU-Tarinoilla lukijaksi -menetelmän, jossa kirjallisuuskasvatusta lähestytään osallisuuden, läsnäolon ja toimijuuden näkökulmista.

Menetelmä on vahvasti mukana Kirjasta kaveri -teoksessa sekä sitä edeltäneessä Lukukipinä-teoksessa, jossa lukijuutta ja lukijayhteisöä tarkasteltiin perusopetuksen näkökulmasta.

Aikuinen lukee taaperon kanssa kirjaa.

– Lapsille kirjallisuus on leikkiä ja kirjallisuuden hahmot ovat ystäviä. Kirjallisuus ja lukeminen liittyvät luontevasti kaikkeen lasten toimintaan ja aikuisen tehtävä on monesti vain olla tarjoamassa materiaalia ja läsnäolon aikaa lapsen kirjaleikkiin, Aerila kertoo.  

Aerilan mukaan aikuinen rakentaa omalla toiminnallaan, usein spontaanisti, lapselle lukijayhteisöä eli tunnetta kirjallisuuden ja lukemisen merkityksellisyydestä ja niiden tuottamasta ilosta.

– Lukijayhteisöön kuuluminen saa lapsen kiinnittymään lukijuuteen, mutta vasta henkilökohtaiset merkityksellisyyden kokemukset saavat sitoutumaan elinikäiseen kirjasuhteeseen. Uudessa teoksessamme tarjoammekin erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle sytykkeitä lasten ja perheiden lukijamatkalle, Aerila kertoo.

Kirjasta kaveri -teos kuvaa kirjallisuuden ja kertomusten merkitystä lapselle sekä lapsen kasvulle ja hyvinvoinnille. Rikkaalla kielellisellä ympäristöllä on tärkeä merkitys lasten mielikuvituksen, ajattelutaitojen, oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiselle.

Teoksessa on uusinta tutkittua tietoa, menetelmiä, toimintatapoja ja vinkkejä lasten näkemykselliseen kirjallisuuskasvatukseen niin vauvasanataiteen, monikielisten ryhmien kuin henkilöstön näkökulmasta.

– TARU-menetelmä kannustaa opettajia käyttämään omanlaistaan kirjallisuuspedagogiikkaa ja omia voimavaroja. Näin myös Kirjasta kaveri -teoksessa, jossa varhaiskasvatuksen erityisopettaja Anu Lamminen on jakanut lukijoiden käyttöön runouttaan ja pedagogisia toimintatapojaan, Aerila kertoo.

Kirjasta kaveri -kirjan kansikuva.

Teoksessa on myös lukuisia asiantuntijanäkökulmia kuten Turun yliopiston Anu Kajamiehen, Janne Lepolan ja Aino Mattisen kurkistus lukuhetkiin, Johanna Lähteelän tekstit hiljaisista kirjoista sekä kamishibai-teatterista. Muina vierailijoina teoksessa ovat sukupuolisensitiivistä kirjallisuuskasvatusta käsittelevät Outi Oja ja Susanna Itäkare, eläinten merkitystä kirjallisuuskasvatuksessa ja -terapiassa avaava Pirjo Suvilehto, moninaisesta kirjallisuuskasvatuksesta kirjoittava Jaana Pesonen sekä monilukutaitoa käsittelevä Sara Sintonen.

Juli-Anna Aerila – Merja Kauppinen: Kirjasta kaveri – Sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen, PS-Kustannus, 2021.

>> Katso myös TARU – Tarinoilla lukijaksi -materiaalit

 

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kirjan kuva: Kustantaja PS-kustannus
Valokuva: Kerttu Junnila

Luotu 27.04.2021 | Muokattu 25.05.2021