Vihreää ja digitaalista siirtymää edistäville tutkimushankkeille Suomen Akatemian rahoitusta

13.12.2022

Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita, jotka edistävät laaja-alaisesti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Rahoitusta myönnettiin kahdelle Turun yliopistosta johdetulle hankkeelle sekä yhdelle hankkeelle, jossa Turun yliopisto on mukana.

Suomen Akatemian rahoittamat tutkimushankkeet edistävät laaja-alaisesti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota kehittämällä uusia ratkaisuja hiilineutraalisuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä siihen sopeutumiseksi. Tutkimusaiheet liittyvät muun muassa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin, kestäviin energiateknologioihin, metsänhoitoon ja ympäristöoikeuteen.

Turun yliopistossa suurimman rahoituksen sai materiaalitekniikan apulaisprofessori Emilia Peltolan johtama konsortiohanke ”Vihreät ja digitaaliset terveysteknologiat”, jossa on mukana myös yliopistotutkija Matti Kaisti Turun yliopistosta. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on yhteensä 695 505 euroa.

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Toni Ahlqvistin johtamalle konsortiohankkeelle ”Digitaalisten ratkaisujen skenaariot, riskit ja mahdollisuudet siirtymässä kohti vihreää ja kestävää merilogistiikkaa” myönnettiin rahoitus, josta Ahlqvistin osuus on 346 246 euroa.

Turun yliopiston maantieteen apulaisprofessori Nora Fagerholm on mukana rahoituksen saaneessa konsortiohankkeessa ”Uudistuvat kaupungit: ihmislähtöisten paikkatietomenetelmien ja uudistavan hallinnon menetelmien yhdistäminen hiilineutraaliuden ja ilmastokestävyyden saavuttamiseksi 2035 mennessä”, jota johdetaan Helsingin yliopistosta. Fagerholmin osuus rahoituksesta on 375 273 euroa.

Hankkeille myönnettiin rahoitus kaudelle 2023–2025.

Luotu 13.12.2022 | Muokattu 13.12.2022