Voimaperheet tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin

31.03.2021

Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen –webinaarisarjassa keskusteltiin 30.3 vanhemmuuden tukemisesta Voimaperheet-ohjelmien avulla. Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty vanhempainohjausmenetelmä, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin ja lasten lievien käytöshäiriöiden käsittelemiseen.

– Koen, että vanhemmuuteen liittyvät taitoni ovat kasvaneet ja osaan suunnitella arkea paremmin. Olemme mm. suunnitelleen lapsen kanssa yhdessä, miten tehdään aamutoimet ja päiväkotiin lähteminen niin että se sujuu hyvin ja pääsemme ajoissa perille. Näin arki muuttuu helpommaksi, kertoi Voimaperheet-ohjelmaan osallistunut isä.
– Myös hyvän huomaaminen lapsessa ja lievän huonon käytöksen huomiotta jättäminen oli tehokasta. Tulokset alkoivat näkyä lapsessa jo parissa päivässä! Ohjelman myötä voin luottaa siihen, että minulta löytyy keinoja myös tulevaisuudessa.

Ohjelmaan mukaan tulevat perheet keskustelevat kerran viikossa perhevalmentajan kanssa. Ohjelma etenee teemoittain ja sisältää verkossa olevaa kirjallista materiaalia, joiden avulla opetellaan uusia taitoja. – Perheen sitoutuminen ohjelmaan on keskeistä, totesi perhevalmentaja Katja Toivonen. – Ohjelma sisältää harjoitteita, joiden avulla valmennuksessa opitut asiat viedään perheen arkeen.

Vanhemmuuden tuki systemaattisesti tarjottuna on tehokkain käytösongelmien hoidossa. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty portaittainen malli lasten käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon. – Joka tasolla on tarjolla oikea-aikaisia tutkittuun tietoon perustuvia palveluja lapsiperheille ja vanhemmille siten, että mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhain, kertoi erikoistutkija Marjo Kurki.

Tarjolla on kaikille sopivia ohjelmia sekä seulonnan kautta suunnattuja ohjelmia niille, joilla tunnistetaan ongelmia. Voimaperheet-toimintamalli edustaa väestötason seulontaa. Seulonta tapahtuu 4-vuotisneuvolan yhteydessä.

Toimintamalli perustuu tutkittuun tietoon ja ohjelmien vaikutusta lasten käytökseen ja vanhemmuuden taitoihin tutkitaan systemaattisesti. Tutkimuksen perusteella ohjelmat toimivat tehokkaasti ja ennalta ehkäisevästi. Tähän mennessä (vuodesta 2015) perheitä on seulottu 61883, joista 2907 perhettä on osallistunut voimaperheet-ohjelmaan.

– Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä ohjelmaan ja keskeyttämisprosentti on poikkeuksellisen alhainen. Yksi tärkeä tekijä on varmasti digiavusteinen toteutus, joka mahdollistaa sen, että perheet voivat suorittaa ohjelman kotona heille parhaiten sopivaan aikaan, Kurki kertoo

Terveydenhoitaja Elina Jääoja-Virtanen Espoon Kivenlahden neuvolasta vahvistaa, että etänä toteutettu valmennus on ollut toimiva malli. – Vanhemmilla on myös matalampi kynnys hakeutua Voimaperheet-ohjelmaan kuin perheneuvolaan. Voimaperheet onkin matalan kynnyksen ohjelma silloin, kun ongelmat eivät ole vielä suuria, Jääoja-Virtanen kertoo kokemuksistaan. – Se tukee erinomaisesti neuvolassa tehtävää työtä.

Webinaarissa käytiin keskustelua siitä, miten kunnat ja alueet ovat eriarvoisessa asemassa tarjottujen palvelujen suhteen, kaikissa kunnissa Voimaperheet-malli ei ole käytössä. Tämä eriarvoisuus onkin Keskipohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. ylilääkärin Matti Kaivosojan mukaan nykyisen palvelujärjestelmän heikkous. – Jotta saadaan yhdenvertainen palvelujärjestelmä, on koko joukkue saatava pelaamaan samaan maaliin. Edistämistyötä päättäjien suuntaan siis tarvitaan vielä, totesi Kaivosoja.

Vanhempainohjaus perheen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukena –tilaisuus oli osa INVESTin Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen –webinaarisarjaa. Sarjan seuraavassa osassa tiistaina 27.4. käsitellään koulupudokkuutta ja koulukieltäytymistä. Webinaari järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa.

Mariikka Whiteman

Luotu 31.03.2021 | Muokattu 19.08.2021