Kuva kasvomaskista ja vihreästä liikennevalosta

Yliopiston koronavalo vihreä kaikilla kampuksilla

17.06.2021

Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Yliopisto on tällä hetkellä koronavalomallin tasolla vihreä kaikilla kampuksillaan.

Turun yliopiston koronajohto on linjannut, että Varsinais-Suomen siirtyminen epidemiatilanteen perusvaiheeseen mahdollistaa välittömän siirtymisen keltaisesta vihreään koronavaloon yliopiston Turun kampuksella. Rauman ja Porin kampuksilla keltaisesta vihreään koronavaloon siirryttiin jo aiemmin kesäkuussa.

Tutkimusasemilla ja sivutoimipisteissä on voimassa kyseiselle alueelle ilmoitettua epidemiavaihetta vastaava koronavalo.

Yliopiston henkilökunta on yhä pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Lähiopetuksessa on käytössä vihreän valon tasolla 50 henkilön maksimiosallistujamäärä.

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on vihreän valon tasolla 50 henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä ja suojatoimet ovat voimassa olevien viranomaisohjeiden mukaisia.

Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään, mikäli alueellinen viranomainen niin suosittelee.

Tavoitteena hallittu paluu kampukselle syksyllä

Syyslukukauden alussa jatketaan kevätlukukauden tapaan etätöissä niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain. Tämä vaatii työn tekemistä kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetusjärjestelyiden tukeminen. Yliopiston koronajohto linjasi huhtikuussa syksyn 2021 opetusjärjestelyistä.

Yliopiston yksiköillä on mahdollisuus jo ennen kesälomakautta järjestää suojatoimet huomioiden ulkotiloissa esimerkiksi yksikkökohtaisia tapaamisia. Näihin osallistumisen tulisi kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Sisätiloissa yksiköiden tilaisuuksia voidaan järjestää vihreän koronavalon vaiheessa, tällöinkin tarvittavat suojatoimet ja vihreään valoon sisältyvät rajoitukset huomioiden.

Yliopistossa on valmistelussa palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Se on tarkoitus julkaista syyslukukauden alussa, kun yleinen koronatilanne on syksyn osalta tarkentunut. Palautumissuunnitelman lisäksi myös olemassa olevia, korona-aikaa edeltäviä etätyöohjeita tarkastellaan uudelleen ja päivitetään.

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 17.06.2021 | Muokattu 09.07.2021