Yliopistossa ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksia koronavirustilanteen vuoksi

17.11.2021

Yliopiston suojaohjeen noudattaminen on välttämätöntä yliopiston tiloissa. Tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, käytetään maskeja.

Turun yliopiston koronajohto tarkasteli aluehallintoviranomaisen 15.11.2021 julkaisemien linjausten vaikutuksia yliopiston ohjeisiin.

Koronajohto linjasi, että yliopistossa ei järjestetä toistaiseksi yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yhteisön ulkopuolisille osallistujille tarkoitettuja tilaisuuksia viranomaisen määritelmien mukaisesti. Yhteisön sisäisiä tai kumppaneille ja sidosryhmille tarkoitettuja tilaisuuksia ei katsota yleisötilaisuuksiksi.

Yliopiston opetus järjestetään normaalisti. Suojatoimien noudattaminen on välttämätöntä. Väitöstilaisuudet voidaan järjestää nykyohjeistuksen mukaisesti.

Yliopistossa etätyötä voidaan tehdä aiemmin linjatun ja 25.10. voimaan tulleen etätyöohjeen mukaisesti.

Työsuojeluviranomaisen ohjeen mukaisesti yliopiston tilaisuuksissa ei voida edellyttää koronapassia. Yliopiston ulkopuolisissa tiloissa saattaa tilojen haltija edellyttää koronapassia. Rajatun osallistujaryhmän tilaisuuksia, kuten pikkujouluja, voidaan järjestää suojatoimet, ensisijaisesti väljyys- ja suojaetäisyysvaatimukset huomioiden.

Yliopisto on koronavalomallin vihreällä tasolla kaikilla kampuksillaan. Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa.

Lisätietoja:

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

> Yliopiston koronavalomalli

> Hygienia ja suojautuminen koronaviruspandemian aikana (intranetissä, vaatii kirjautumisen)

> Väitöstilaisuuksien järjestämisen ohje (intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 17.11.2021 | Muokattu 24.11.2021