Yrittäjyyskasvattajana palkittu Jaana Lepistö puolustaa toisinnäkemisen taitoa

10.01.2021

Jos yliopistotutkija Jaana Lepistö saisi päättää, jokaisen opettajan arkeen kuuluisi halu innostaa oppijat toisinnäkemisen taitoon. Ei tehdä niin kuin on aina tehty vaan mietitään uudella tavalla. – Eräs opiskelija laittoi seitsemäsluokkalaiset suunnittelemaan ongelmanratkaisuna tuotetta, jota käytettäisiin, jos ihmisellä olisi kolme kättä, Lepistö sanoo. – Tämä johdatteli oppilaat pohtimaan tavanomaisesta poikkeavia tuotteita, joita yleensä uudet innovaatiot ovat.

Lepistön esittelemä toisinnäkemisen taito on juuri sitä, mitä yrittäjyyskasvatuksessa tavoitellaan. Lepistö yksi yrittäjyyskasvatuksen uranuurtajista, kun mietitään lapsia ja nuoria. Kun hän liittyi Satakunnan yrittäjyyskasvatusverkostoon, puhuttiin tuolloin vain yläkouluikäisistä ja TET-toiminnasta.

– Minä kysyin heti, että mitenkäs alakoulut ja varhaiskasvatus, Lepistö muistelee.

 Ideaan tartuttiin, kun mukana oli aktiivinen tekijä.

– Olen vuodesta 2006 lähtien vastannut Raumalla opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatuksesta. Nykyisin meillä yrittäjyyskasvatus on pakollinen osa luokanopettajan- ja käsityön aineenopettajan koulutusta,  varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoilla aine on valinnainen. Ja kun opiskelijat ovat meillä opiskelleet yrittäjyyskasvatusta, he vievät oppinsa mukana päiväkoteihin ja peruskouluun,  Lepistö kertoo.

Juuri lasten yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on syy, joka sai YES ry:n ja YES-verkoston palkitsemaan opettajankoulutuslaitoksen varajohtajan, Rauman kampuksella työskentelevän yliopistotutkija Jaana Lepistön YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksella. Lepistö on myös tutkinut opettajaopiskelijoiden käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

– Opettajankoulutuksen ja perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa/tuoda esiin yrittäjämäistä asennetta, ei sinällään yrittäjyyttä. Se tarkoittaa, että oppii suhtautumaan rohkeasti uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin. Ja siihen sisältyy muun muassa toisinnäkemisen taito. Ei siis ajattele, että aina on tehty näin, tehdään nytkin, vaan näkee mahdollisuuden muuttaa asioita, Lepistö sanoo.

Palkinnon myöntänyt YES ry on yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto, joka edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista vahvistamalla yrittäjämäistä toimintakulttuuria, valmentamalla opettajia, kehittämällä koulutusta ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä.

Jaana Lepistö kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun innostamalla toisinnäkemiseen. Yksi opiskelijoita heittikin seitsemänluokkalaisille haasteen suunnitella tuote, jota ihminen voisi käyttää, jos hänellä olisi kolme kättä. – Opettajien pitäisi aina tuoda esille mahdollisuus nähdä toisin, Lepistö sanoo.

Luotu 10.01.2021 | Muokattu 10.01.2021