Koloniaaliset rakenteet läpäisevät edelleen eurooppalaista femi(ni)cide-tutkimusta (Väitös: MA Aleida Luján Pinelo, 2.6.2023, oikeustiede)

Aleida Luján Pinelo tarkasteli oikeustieteen väitöstutkimuksessaan, miten femi(ni)cide-käsite (naismurha) esiintyy länsieurooppalaisessa kontekstissa.

Aleida Luján Pinelo tarkasteli väitöskirjassaan femi(ni)cide-käsitteen (femicide/feminicide) roolia poliittisilla ja oikeudellisilla areenoilla Euroopassa. Luján Pinelo nojaa feministiseen argumentaatioon, jonka mukaan femi(ni)ciden nimeäminen on välttämätöntä kuvatun kaltaisen rikostyypin esille tuomiseksi ja siten viranomaisten tehokkaan puuttumisen mahdollistamiseksi.

Luján Pinelo toteaa femi(ni)cide-käsitteen olevan tärkeä feministiselle teorialle, aktivismille sekä oikeudelliselle ja poliittiselle analyysille Euroopassa. Hän lähestyy tutkimuksessaan aihetta globaalin etelän epistemologioiden ja feministisen uusmaterialismin kautta tarjoten työkaluja, joiden avulla voidaan välttää koloniaalisten ja patriarkaalisten hierarkioiden uusintaminen.

– Sukupuolittunutta väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskunnissa, mutta eurooppalainen oikeus ja politiikka eivät huomioi ongelman monimuotoisuutta. Feministinen käsite femi(ni)cide tunnistaa sukupuoleen perustuvat naismurhat patriarkaalisiin valtarakenteisiin pohjautuvana ongelmana, Luján Pinelo toteaa.

Väitöskirja koostuu neljästä Länsi-Eurooppaa koskevasta artikkelista.

– Ensimmäinen artikkeleista analysoi femi(ni)cide-käsitettä filosofisesta näkökulmasta pyrkien selvittämään sen merkitystä ja mikäli se essentialisoi naiset. Toinen artikkeli tarkastelee, miten femi(ni)cide-käsite on siirtynyt, kehittynyt ja muuntunut liikkuessaan globaalin etelän ja globaalin pohjoisen välillä, Luján Pinelo selventää.

Yhdessä artikkelissa Luján Pinelo keskittyy tapaustutkimukseen Saksassa ja analysoi, miten maan erilaiset poliittiset toimijat ovat kehystäneet femi(ni)cide-keskustelua Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa ajatellen. Edelleen seuraavassa artikkelissa tutkija asettaa keskinäiseen keskusteluun väitöskirjan taustalla olevat kaksi teoreettista lähestymistapaa: new feminist materialism and epistemologies of the South sekä teorian dekolonisaatiosta.

Osa väitöskirjan tuloksista viittaa siihen, että koloniaaliset rakenteet läpäisevät edelleen eurooppalaista femi(ni)cide-tutkimusta ja vaarana on femi(ni)cide-käsitteen vesittyminen, mikä johtaisi sen poliittisen voiman heikkenemiseen. Työskentely sekä etelän epistemologioiden että uuden feministisen materialismin parissa tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan välttää koloniaalisten ja patriarkaalisten valtarakenteiden uusintaminen sekä lähestyä aihetta monimutkaisuuden ongelman kautta.

– Väitöskirjalla pyrin täyttämään femi(ni)cideä koskevan tutkimuksen aukon läntisessä Euroopassa ja sitä kautta kannustamaan lisätutkimuksen tekemiseen aiheesta sekä tarjoamaan hyödyllistä tietoa järjestöille, jotka ovat omistautuneet torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolittunutta väkivaltaa, Luján Pinelo sanoo.

***

MA Aleida Luján Pinelo esittää väitöskirjansa ”Extreme Forms of Violence against Women in Europe. Femi(ni)cide in Germany” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.6.2023 klo 12.15 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

> Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta

Vastaväittäjänä toimii dosentti Kati Nieminen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Johanna Niemi (Helsingin yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9214-0.

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 9353733, alupin@utu.fi

Luotu 31.05.2023 | Muokattu 31.05.2023