Lasikuitulujitteen käyttö vähentää hammasproteesien hajoamista (Väitös: MSc Mona Gibreel, 22.10.2021, biomateriaalitiede)

Hammasimplantit ovat yleistyneet proteettisen hoidon osana. Hammasimplanttien päällä oleviin ns. peittoproteeseihin kohdistuu suuret purentavoimat, jotka aiheuttavat harmillisia proteesien hajoamisia. Hammasproteesien vahvistaminen lasikuiduilla on kuitenkin vähentänyt merkittävästi proteesien hajoamista metallisten tukirakenteiden poistuttua käytöstä.

MSc Mona Gibreelin väitöstutkimuksen mukaan purentavoimista johtuvien jännitystilojen aiheuttamia murtumia voidaan estää peittoproteeseissa käyttämällä tätä varten kehitettyä akryylimuovilla esikyllästettyä lasikuitukangaskudosta. Implanttikantoisen peittoproteesin pohjalevyn murtumat ovat yleisiä implanttiin liittyvän erikoiskiinnikkeen alueella, johon muodostuu purentakuormituksen aikana jännitystä.

- Purenta jakaa jännityksen alueelle hyvin monimutkaisesti, joten on tärkeää suunnata ja sijoittaa kuitulujite tarkasti. Esikyllästetty lasikuitulujite sulautuu osaksi hammasproteesin muovia ja parantaa selvästi implanttikantoisen peittoproteesin mekaanisia ominaisuuksia. Lasikuitulujite on myös esteettinen vaihtoehto aikaisemmin käytetyille metallituille, kertoo Gibreel.

Proteesin valmistava hammasteknikko asettaa lasikuitulujitteen hammasproteesiin hammaslääkärin työtilaukseen perustuen. Turun yliopistossa kehitetyt lasikuitulujitteet ovat olleet kliinisessä käytössä jo 1990-luvun lopulta saakka, mutta väitöstutkimuksen myötä niitä hyödynnetään lisääntyvässä määrin myös implanttiprotetiikassa.

***

MSc Mona Gibreel esittää väitöskirjansa ”Fiber-reinforced implant-retained overdentures: Studies of their deformation in relation with attachment systems” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.10.2021 klo 12.00. Väitöstä voi seura etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Per Vult von Steyern (Malmö University, Ruotsi) ja kustoksena professori Pekka Vallittu (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on biomateriaalitiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot:  mona.f.gibreel@utu.fi

Luotu 15.10.2021 | Muokattu 15.10.2021