Raskaudenaikainen matala D-vitamiinitaso ja korkea Epstein-Barr-viruksen vasta-ainetaso lisäävät MS-taudin riskiä suomalaisilla naisilla ja heidän lapsillaan (Väitös: EL Kira Åkerlund, 28.2.2020, neurologia)

Multippeliskleroosi (MS-tauti) on yleisin krooninen tulehduksellinen ja rappeuttava keskushermoston autoimmuunisairaus, jota sairastaa arviolta yli 12 000 suomalaista. Turun yliopistossa väittelevä Kira Åkerlund osoitti tutkimuksessaan, että raskaudenaikainen D-vitamiinivaje kaksinkertaisti suomalaisnaisten ja heidän lastensa riskin sairastua MS-tautiin. Kyseessä on aineistoltaan suurin koskaan tehty raskaudenaikaisen D-vitamiinitason vaikutusta MS-tautiriskiin selvittänyt tieteellinen tutkimus.

Pesäkekovettumataudin eli multippeliskleroosin aiheuttaja on edelleen tuntematon, mutta useita altistavia geneettisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä on tunnistettu. Riittävillä D-vitamiinitasoilla tiedetään olevan MS-taudilta suojaava vaikutus. D-vitamiinin puutos, tupakointi ja EBV-infektio (Epstein–Barrin virus, joka aiheuttaa mononukleoosia) ovat merkittävimpiä MS-taudille altistavia ympäristöriskitekijöitä, mutta sitä kuinka varhain ne vaikuttavat riskiin sairastua ei tunneta. 

– Väitöskirjatutkimukseni keskeisenä tavoitteena oli tutkia, onko suomalaisten äitien raskaudenaikaisella tupakoinnilla ja matalalla veren D-vitamiinipitoisuudella yhteyttä äidin ja lapsen myöhempään riskiin sairastua MS-tautiin, Kira Åkerlund kertoo. 

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, onko äidin EBV-vasta-aineilla (merkkinä sairastetusta EBV infektiosta) vaikutusta äidin ja lapsen myöhempään sairastumiseen MS-tautiin. Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisen äitiysneuvola-aineiston verinäytteitä, joita on kerätty Suomessa vuodesta 1983 kaikilta raskaana olevilta naisilta ensimmäisen raskaudenkolmanneksen aikana. 

Raskausajan D-vitamiinivaje kaksinkertaistaa sekä äidin että lapsen sairastumisriskin 

Tutkimuksessa todettiin, että raskaudenaikainen D-vitamiinivaje kaksinkertaisti suomalaisnaisten ja heidän lastensa riskin sairastua MS-tautiin. Sairastumisriski oli 45% korkeampi tutkituilla tupakoivilla naisilla kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin MS-riskiä lisäävä vaikutus on tiedetty jo aiemmin, mutta sitä ei ole ennen tätä väitöskirjatutkimusta selvitetty suomalaisessa väestössä. 

Suomalaisäitien raskaudenaikaiset EBV-viruksen pintarakennetta tunnistavat vasta-aineet lisäsivät MS-taudin riskiä kolminkertaiseksi naisilla ja 2.5-kertaiseksi heidän jälkeläisillään tupakoinnista ja D-vitamiinitasoista riippumatta. Lapsen MS-tautiriskin yhteyttä äidin raskaudenaikaiseen EBV-immuniteettiin ei ole aiemmin havaittu. 

– Tutkimukseni perusteella raskaudenaikaisen D-vitamiinipuutoksen korjaamisesta saattaa olla hyötyä MS-taudin ehkäisemisessä niin äideillä itsellään kuin heidän syntyvillä lapsillaan, Åkerlund toteaa.

Tupakointi on merkittävä MS-taudin riskitekijä myös suomalaisilla naisilla. Tupakoinnin ennaltaehkäisyn merkitys korostuu nuorilla naisilla, koska MS-tauti on lisääntynyt viime vuosikymmeninä erityisesti naisilla. 

– EBV-infektion ennaltaehkäisy rokotteella saattaisi suojata MS-taudilta. Koska infektioon sairastumisella varhaisaikuisuudessa näyttäisi aiemman tutkimustiedon valossa olevan suurempi vaikutus MS-taudin riskiin kuin lapsuudessa saadulla tartunnalla, infektion lykkääminen puutteellisesti suojaavalla rokotteella saattaisi jopa lisätä MS-taudin riskiä, Åkerlund jatkaa. 

***

EL Kira Åkerlund esittää väitöskirjansa ” Environmental and lifestyle factors in multiple sclerosis with emphasis on vitamin D, EBV infection, smoking and cancer risk” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.2.2020 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Anne Remes (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Risto O. Roine (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on neurologia.

Väittelijän yhteystiedot: +358504638252, kira.akerlund@utu.fi

Luotu 21.02.2020 | Muokattu 21.02.2020