Unohdettujen matkakertomusten jäljillä (Väitös: MA Rosella Perugi, 16.11.2019, italian kieli)

Turun yliopistossa väittelevä Rosella Perugi on tutkinut italialaisten naisten Pohjois-Eurooppaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suuntautuneiden matkojen matkakertomuksia. Tutkimus keskittyy erityisesti kirjoittajien tunnekokemuksiin, jotka välittyvät matkakertomusten myötä myös nykylukijalle.

Vaikka kiinnostus naisten matkakertomuksia kohtaan on lisääntynyt, toistaiseksi ei ole tehty tutkimusta italialaisten naisten matkakertomuksista Pohjois-Euroopan alueelta. Rosella Perugin Turun yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan tarkoitus on vastata tähän puutteeseen vertailevalla tutkimuksella. Tutkimus käsittelee kuuden naisen matkakertomuksia Pohjoismaista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien ajalta. 

– Unohdettujen matkakertomusten muistiin palauttamisen lisäksi tutkimus keskittyy kirjoittajien näkemykseen matkan kulusta narratiivisessa muodossa, minkä ansiosta lukija voi tavoittaa kirjoittajan tuntemukset ja mielentilan, Rosella Perugi sanoo. 

Väitöstutkimus sijoittaa kirjoittajat historialliseen kontekstiin ja taustoittaa aikakauden Italiaa sekä naisten matkustamista. Kirjoittajat yhdistetään saman alueen aiempiin ulkomaalaisiin naismatkaajiin. Matkakertomuksia on mahdollista tarkan kuvauksen ansiosta vertailla niille tunnusomaisten piirteiden mukaan: valittu matkareitti, kohtaamiset, kohdemaiden kulttuurin vaikutus naiskirjoittajiin. 

– Matkat kulkevat aikakaudelle tyypillisiä reittejä, joten tutkimus keskittyy ensisijaisesti kirjoittajien tunnekokemuksiin, jotka liittyvät erityisesti paikkoihin, joissa he vierailevat ja epätavallisiin maisemiin, joita he matkoillaan kohtaavat, Perugi kertoo. 

Tutkimuksessa analysoidaan kirjoittajien uteliaisuutta ja syvää mielenkiintoa toiseutta kohtaan, joka ilmenee matkan varrella satunnaisina kohtaamisina tai kategorisesti nähtynä, esimerkiksi lappalaisten tapauksessa. Erityinen huomio kohdistuu pohjoisen naisiin, joiden sosiaalinen asema ja rooli erityisesti kaupunkialueilla kiinnittää kirjoittajien huomion. 

Tutkimuksessa käsitellään myös asennetta kulttuuria kohtaan, liittyen joko arkielämään tai pohjoiseen kansanperinteeseen. Niin ikään tutkimus kiinnittää huomionsa historiallisiin, taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin, joita kirjoittajat pitävät relevantteina teksteissään. 

– Tarkastelussa on myös matkaajien asenne kotimaataan kohtaan. Tämä ilmenee emotionaalisena kuvaustapana ja vertailuna kohdemaihin sekä koti-ikävänä, johon sekoittuu yhteenkuuluvuuden tunne ja kulttuurinen ylemmyyden tunne.

***

MA Rosella Perugi esittää väitöskirjansa ”ALTROVE. Viaggiatrici italiane nell'Europa del nord” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 16.11.2019 klo 12 (Turun yliopisto, Agora, luentosali XXII, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Francesca De Caprio (University of Tuscia, Italia) ja kustoksena professori Antonio Sciacovelli (Turun yliopisto). Tilaisuus on italiankielinen. Väitöksen alana on italian kieli.

Väittelijän yhteystiedot: +39 347 442 2817, rosper17@gmail.com
  
Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/perugi_rosella.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7833-5
 

Luotu 07.11.2019 | Muokattu 07.11.2019