Uusi menetelmä korkean riskin sydänpotilaiden tunnistamiseen (Väitös: FM Emilia Tuunainen, 09.12.2022, biotekniikka)

FM Emilia Tuunainen kehitti määrityksen, jonka avulla pystytään löytämään suurimmassa riskissä olevat sepelvaltimotautipotilaat. Määrityksellä on myös mahdollista ennustaa tulevien sydäntapahtumien riskiä.

Väitöstutkimuksessaan Tuunainen loi määrityksen, jolla pystytään herkästi mittaamaan verinäytteestä raskauteen liittyvää plasmaproteiini A (PAPP-A) nimistä yhdistettä. Perinteisesti PAPP-A-proteiinia käytetään mittaamaan raskauden aikana sikiön riskiä Down-syndroomalle, mutta proteiinin erityinen muista yhdisteistä vapaa muoto on liitetty sydänterveyteen.

- Kehitetty määritys tunnisti tämän sydäntapahtumiin liitetyn vapaan PAPP-A-proteiinin ja määrityksen toimivuus osoitettiin käyttäen kansainvälisiä menetelmäkehityksen ohjeistuksia, Tuunainen selventää.

PAPP-A-proteiini oli koholla potilailla, joilla oli ahtauttava sepelvaltimotauti. Kyseisillä potilailla oli varjoaine- sekä isotooppi- (TT- ja PET-) kuvaamisella havaittu ahtaumia sydämen sepelvaltimoissa, jotka voivat johtaa tukkeuman syntyyn eli sydänkohtaukseen. Lisäksi potilailla, jotka olivat jo saaneet sydänkohtauksen, korkea PAPP-A-pitoisuus ennusti uutta sydänkohtausta tai jopa kuolemaa vuoden sisällä edellisestä sydänkohtauksesta.

Vapaa PAPP-A-proteiini tarkempi merkkiaine riskialttiiden potilaiden tunnistamiseen

Vapaan PAPP-A-proteiinin mittaaminen osoittautui paremmaksi keinoksi löytää nämä ahtauttavaa sepelvaltimotautia sairastavat potilaat kuin esimerkiksi huonoa kolesterolia kuvaava LDL-proteiini tai laajalti sydänkohtauksen havaitsemiseen käytetty sydänperäinen troponiini I -merkkiaine. Nykyään on käytössä myös monia laskureita, joissa yhdistetään tunnettuja sydänterveyden riskitekijöitä, kuten ikä, verenpaine, kolesterolipitoisuus, diabetes sekä tupakointi. Vapaa PAPP-A löysi korkeamman sydäntapahtumariskin potilaat paremmin kuin väitöstutkimuksessa käytetty Framinghamin riskilaskuri, joka vastaa Suomessa tarjolla olevaa FINRISKI 2.0 -laskuria.

Suurin osa markkinoilla olevista PAPP-A-proteiinia mittaavista määrityksistä on tarkoitettu raskauden aikaiseen seulontaan, jolloin PAPP-A-proteiinin määrä verenkierrossa on korkea eikä määrityksen tarvitse olla erityisherkkä.

- Nämä määritykset eivät kuitenkaan pysty mittaamaan huomattavasti pienempiä vapaan PAPP-A-proteiinin pitoisuuksia luotettavasti, joten riskin ennustaminen vaikeutuu, Tuunainen kertoo.

Väitöstyössä verrattiin kehitettyä vapaan PAPP-A-proteiinin määritystä kokonaismuotoa mittaavaan PAPP-A-proteiinin määritykseen. Vapaa PAPP-A-proteiini selkeämmin ennusti sydänkohtauksen saaneiden potilaiden uusiutuvaa riskiä kuin kokonaismuotoa mittaava määritys.

PAPP-A-proteiini voi vapautua verenkiertoon myös tukoksia liuottavan hepariinilääkityksen johdosta, jolloin mitataan korkeampia vapaan PAPP-A-proteiinin pitoisuuksia. Väitöstutkimuksessa ei löydetty yhteyttä tämän lääkityksen vuoksi vapautuvan vapaan PAPP-A-proteiinin ja sepelvaltimotaudin vakavuuden välillä, joten vapaan PAPP-A-proteiinin määritystä ei voida käyttää kyseistä lääkitystä saaneilla potilailla.

- Vapaata PAPP-A-proteiinia on pääosin tutkittu vakaaoireisilla potilailla, joilla ei ole tarvetta hepariinilääkitykselle, joten vapaa PAPP-A on silti sopiva merkkiaine erottamaan korkeamman riskin sepelvaltimotautipotilaat sekä ennustamaan tulevaa sydäntapahtumariskiä, Tuunainen toteaa.

***

FM Emilia Tuunainen esittää väitöskirjansa ”Diagnostic and Prognostic Value of Free PAPP-A in Coronary Artery Disease - Clinical Studies with Novel Immunoassay” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.12.2022 klo 12 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -Sali).

Vastaväittäjänä toimii professori Ola Hammarsten (Göteborgin yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Saara Wittfooth (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on biotekniikka.

Väittelijän yhteystiedot: 041-5023233 emilia.tuunainen@utu.fi

Luotu 07.12.2022 | Muokattu 07.12.2022