Väittelijä kehitti valintamallin digitalisaatioprojektien asiakasyrityksille (Väitös: DI Altti Lagstedt, 29.11.2019, tietojärjestelmätiede)

Altti Lagstedt kehitti väitöstutkimuksessaan uudenlaisen mallin liiketoiminnan digitalisaatioprojektien menetelmävalintaan. Malli on kehitetty erityisesti asiakasyrityksille, joilla ei ole tietojärjestelmäkehitykseen liittyvää osaamista.

– Tietojärjestelmien kehittäminen on jatkuvassa murroksessa. Muutoksen taustalla on jo perinteiseksi muodostunut ongelma tietojärjestelmäprojektien epäonnistumisesta, mutta se ei ole enää ainoa syy. Digitalisaation myötä tietojärjestelmien rooli ja strateginen merkitys on kasvanut huomattavasti myös sellaisilla liiketoiminta-alueilla, joita ei ole ajateltu IT-orientoituneina, Altti Lagstedt taustoittaa väitöstutkimuksensa aihetta.

Lagstedtin mukaan tämä merkitsee käytännössä sitä, että tietojärjestelmien kehittämisen täydellinen ulkoistaminen ei enää ole yhtä yksinkertaista kuin ennen. 

– Tässä tilanteessa tietojärjestelmiä hankkivan asiakkaan pitää kyetä vertailemaan ja valitsemaan kyseiseen liiketoimintatilanteeseen ja tavoitteisiin parhaiten sopiva kehittämismenetelmä.

Lagstedt kertoo, että tietojärjestelmien kehittämismenetelmien valintaa on tutkittu vähän, ja varsinaisia tietojärjestelmien kehitysmenetelmien valintamalleja on esitetty vain muutamia. 

– Aiempien valintamallien käyttökelpoisuutta rajoittaa kaksi tekijää: ensinnäkin mallien taustalla olevat olettamukset eivät välttämättä täsmää tämän päivän ajatuksiin kehittämismenetelmistä, ja toisekseen valintamallit keskittyvät tietojärjestelmien kehittämisprojektien ominaisuuksiin, kehitettävää liiketoimintaa tai liiketoimintaympäristöä ei aikaisemmissa valintamalleissa juurikaan huomioida. Kehittämäni valintamalli ottaa huomioon myös samaan aikaan tapahtuvan liiketoiminnan kehittämisen ja liiketoimintaympäristön.

Lagstedt haastatteli väitöstutkimuksessaan 31 asiantuntijaa. Heistä 23 piti työssä ehdotettua valintamallia käyttökelpoisena. Aiempien valintamallien taustalla olevat väittämät koettiin ajastaan jälkeen jääneiksi. Lisäksi Lagstedt havaitsi tutkimuksessaan, että asiakasyrityksissä keskustelua tietojärjestelmän kehittämismenetelmistä ei käytännössä ollut juuri lainkaan, eikä myöskään suurimmassa osassa toimittajayrityksiä. 

– Mitään säännöllistä projektikohtaista valintakäytäntöä ei kummissakaan yrityksissä oltu havaittu. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan kehittämisprojekteissa kuitenkin pääsääntöisesti käytetään jotain tietojärjestelmän kehittämismenetelmää, ja syyt menetelmän käyttöön vaihtelevat. 

Tutkimuksen mukaan toimittajayritysten syyt tietyn menetelmän suosimiseen ovat pääosin perusteltavissa rajoitetulla rationaalisuudella (bounded rationality), kun taas asiakasyritysten toiminta menetelmän valinnassa näyttää täyttävän toiminnallisen typeryyden (functional stupidity) tunnuspiirteet. Lagstedtin väitöstutkimuksessa esitetty malli onkin kehitetty erityisesti asiakasyritysten näkökulmasta.

– Asiakasyrityksillä on harvemmin osaamista digitalisaatiosta tai siihen liittyvästä tietojärjestelmäkehityksestä, jolloin riskinä on, että kehitysmenetelmä valitaan ensisijaisesti sovellustoimittajan – ei asiakkaan – edun mukaisesti. 

***

DI Altti Lagstedt esittää väitöskirjansa ” SELECTING THE RIGHT METHOD FOR THE RIGHT PROJECT” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.11.2019 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Abrahamsson (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena työelämäprofessori Tomi Dahlberg (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 488 7272, altti.lagstedt@haaga-helia.fi

Luotu 19.11.2019 | Muokattu 20.11.2019