Psyykkiset traumat -opintojakso järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla toimiville sekä lääketieteen, psykologian, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Lisäksi se sopii yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Sisältö:

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Opintoihin kuuluu alkutentti. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, jotka välitetään oppilaitoksille, sekä paneelikeskusteluista yliopiston ryhmässä ja opintoryhmätyöskentelystä oppilaitoksissa. Luentotallenteet ovat kuunneltavissa myös Moodlessa.

Ohjelma, luennot klo 16.15 - 17.45:

3.11.2020
Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila

10.11.2020
Turun yliopistossa paneelikeskustelu: Traumatisoituminen - aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta, Liedon perhekeskuksen palvelukoordinaattori/ sosiaalityöntekijä Maija Winqvist ja professori Jyrki Korkeila

Yhteistyöoppilaitoksissa opintoryhmätyöskentely.

17.11.2020
Traumojen hoito, psykologi, psykoterapeutti VET Soili Poijula

24.11.2020
Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Systeemistä sorrosta kansainväliseen suojeluun, psykologi Stephen Lord

25.11.2020 
Traumaattisten tilanteiden muistaminen, psykologi Julia Korkman

vko 49
Turun yliopistossa: Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, yliopistonlehtori, dos. Kirsi Peltonen

Yhteistyöoppilaitoksissa opintoryhmätyöskentely.

Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista:

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin sekä psykologian opintoihin avoimessa yliopistossa!