Asiasana: aistit

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sensory Walk -kysely arvokas työkalu tilojen ja ympäristöjen aistiominaisuuksien mittaamiseen

28.11.2023

Ympäristö vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen, ja kokemus ympäristöstä muodostuu erilaisten näkö-, haju-, kuulo- ja tuntoaistimusten perusteella. Tähän asti ei kuitenkaan ole ollut menetelmää, jolla tilojen aistikokemusta voitaisiin mitata ja luonnehtia systemaattisesti. Aistila Oy ja Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) loivat Sensory Walk -kyselyn, jota pilotoitiin Flavoria®-tutkimusravintolassa.

Sukkulamatojen avulla uutta tutkimustietoa hajuaistin säätelystä

26.08.2019

PIM-kinaasit ovat evolutiivisesti hyvin säilyneitä entsyymejä, joita löytyy niin ihmiseltä kuin millinmittaisilta sukkulamadoilta. Dosentti Päivi Koskisen tutkimusryhmä Turun yliopiston biologian laitokselta on aiemmin osoittanut PIM-kinaasien edistävän syöpäsolujen liikkuvuutta ja hengissä säilymistä, mutta nyt ryhmä on havainnut niiden säätelevän myös hajuaistin toimintaa.