Asiasana: Merikuljetukset

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Raportti suosittaa yhteistyön lisäämistä kuljetusketjuissa

10.11.2020

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) tekemän raportin mukaan yhteistyön lisääminen kuljetusketjuissa olisi tärkeää. Suoritetun kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa ilmoitti, että yritys suunnittelee kuljetusta ja sen toteuttamista yhdessä alihankkijoiden kanssa. Yhteistyön taso vaihtelee keskusteluista lastaussuunnitelmaan tekoon yhdessä. Pyrkimyksenä pitäisi olla koko kuljetusketjun käsittävä riskienhallintapolitiikka.

MERLOG 2030 -raportti tarkastelee Suomen merikuljetusten logistiikan ja ulkomaankaupan kilpailukyvyn haasteita 2020-luvulla

04.02.2020

Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston asiantuntijaryhmän tekemä selvitys tarjoaa tietoa päätöksenteon tarpeisiin. Raportista selviää muun muassa, että jäänmurtajien lisääminen nykyisestä ei huomattavasti vähennä viivästyksistä aiheutuvia kustannuksia, mutta kapasiteetin lasku nostaa kustannuksia nopeasti ja merkittävästi.