Asiasana: Annual report

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

MLTL - tieteenalaryhmä kolmelle tiedekunnalle

Kirjasto on ryhmittynyt neljään tieteenalaryhmään, jossa tieteenalakohtaiset asiantuntijat tuottavat kirjaston palveluja omille tieteenaloilleen. Tieteenalaryhmän toimintaa esitellään käyttäen esimerkkinä MLTL-tieteenalaryhmää, joka tarjoaa palveluja matemaattis-luonnontieteelliselle, teknilliselle ja lääketieteelliselle tiedekunnalle. 

Kirjastonjohtajan katsaus vuoteen 2023

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti eikä muutosten syihin, laajuuteen tai ajankohtaan aina voi vaikuttaa. Tulevaisuuden ennakointi seurauksiltaan vielä tuntemattomissa muutoksissa edellyttää niin yksilöiltä kuin organisaatiolta joustavuutta, ennakkoluulottomuutta ja valmiutta kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Näitä ominaisuuksia kirjasto ja kirjastolaiset ovat menneen vuodenkin aikana työssään tarvinneet ja myös osoittaneet.